Wat wil je weten?

Jantje Beton stopt met de Kleine Jantje Beton Loterij. Alle antwoorden op je vragen lees je hieronder. 

Algemene informatie

 • In december 2022 was de laatste trekking van De Kleine Jantje Beton Loterij en daarmee is de loterij gestopt. Er is in 2023 dus geen loterij meer van Jantje Beton. 

 • Jantje Beton zag de inkomsten uit de Loterij de laatste jaren stelselmatig teruglopen. Daar kwam bij dat er grote  investeringen nodig waren, onder andere in een nieuw online platform. Er zijn allerlei scenario's voor de loterij beoordeeld, van samenwerkingen tot en met andere invullingen van het loterijconcept. Tegelijkertijd bestond er veel onzekerheid over het te verwachten rendement. Aangezien Jantje Beton een maatschappelijke organisatie is, is besloten om dergelijke groot ondernemersrisico  niet aan te gaan en te stoppen met de Loterij. 

 • Jaarlijks waren er twee actieperiodes van De Kleine Jantje Beton Loterij in de maanden mei en september. De lotenverkoop huis aan huis door scholen was een week. Online lootjes waren de hele maand te koop.  

 • In 2022 verkochten 316 basisscholen in Nederland lootjes aan de deur en online via de Tikkie jij bent 'm actie. De afgelopen 4 jaar deden er meer dan 600 scholen mee aan De Kleine Jantje Beton Loterij. 

 • De totale opbrengst lag het laatste jaar rond de 412.000 euro. Hiervan ging 50% naar de basisscholen die lootjes verkochten en de andere 50% besteedt Jantje Beton aan buitenspeelprojecten.  

 • In 1996 werd de eerste Jantje Beton Loterij gehouden. Dus de Loterij is 26 jaar actief geweest. 

 • Jantje Beton vindt het belangrijk om naast haar eigen projecten lokale organisaties  te ondersteunen die zich bezighouden met spelen en bewegen. Hiernaast is het belangrijk om kinderen te activeren voor meer speelruimte en speelkansen. Scholen zijn hiervoor een belangrijke partner, zij kennen de behoeften van kinderen. Daarom zet Jantje Beton zich ook in voor het vergroenen van schoolpleinen en biedt scholen en jeugdorganisaties de mogelijkheid om een extra centje te verdienen voor buitenactiviteiten. Deze samenwerkingen hebben hierdoor nog meer kinderen bereikt. 

 • Ja, wanneer jouw school de afgelopen drie jaar heeft meegedaan met de loterij, kunt je in 2023 nog een aanvraag doen voor financiële ondersteuning voor het opknappen van de buitenspeelruimte van uw school. Zie jantjebeton.nl/financiering-schoolpleinen. 

 • Wij bieden jouw school de mogelijkheid om mee te doen aan de collecteweek in maart, waarbij de school samen met de kinderen huis aan huis kan collecteren of makkelijk met een iDEAL QR-code. Op deze manier kunnen je ook 50% van de opbrengst besteden aan het eigen schoolplein of buitenactiviteiten. Daarnaast organiseert Jantje Beton de buitenspeeldag, waar alle kinderen uit diverse buurten en scholen aan mee mogen doen. 

 • Nee, dat is niet nodig. Scholen ontvangen QR-collecteborden en kunnen een online collectebus aanmaken. Door die code te laten scannen kunnen mensen digitaal hun bijdrage doen. Een veilige methode, die steeds meer wordt gebruikt en waar mensen inmiddels ook aan gewend zijn.  

 • Ja, elke deelnemende school ontvangt 50% van hun opbrengst tijdens de Collecte. De andere 50% doneren zij aan Jantje Beton, waarmee ze helpen aan de buitenspeelactiviteiten voor alle kinderen in Nederland. 

 • In 1997 ontving Jantje Beton het officiële CBF-keurmerk. Dit is een certificering van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het keurmerk wordt toegekend aan instellingen die voldoen aan strenge criteria. Om in aanmerking te komen, toetst het CBF onder meer bestuurs- en beleidszaken, publiciteit en voorlichting en de besteding van de gelden. Een belangrijk aspect bij de beoordeling is het kostenbeleid. Volgens de daarvoor geldende normen mogen de kosten voor fondsenwerving maximaal 25% bedragen. Jantje Beton voldoet jaarlijks aan deze norm. 

 • Buitenspelen is leuk en belangrijk in het leven van kinderen. Het is de plek waar ze vriendjes ontmoeten, veel bewegen en zich vrij voelen.  

  • 1 op de 6 kinderen speelt niet buiten. 

  • Onderzoek toont aan dat buitenspelen essentieel is voor een gezonde ontwikkeling.  

  • Kinderen die meer buitenspelen bewegen meer en voelen zich gelukkiger. 

  • Ook bevordert buitenspelen de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. 

  • Buitenspelen heeft een positieve invloed op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. 

  • Kinderen leren 3-dimensionaal kijken en krijgen hierdoor een goed ruimtelijk inzicht. 

  • Een generatie kinderen dreigt motorisch gebrekkig op te groeien. Inactiviteit van kinderen wordt hiermee een maatschappelijk probleem voor de gezondheidskosten (sterke toename sportblessures). Oorzaken zijn bewegingsgebrek en overdreven beschermzucht.