Privacy

Jantje Beton onderschrijft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De werkwijze van Jantje Beton voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan Nederlandse organisaties stelt.

Het privacybeleid van Jantje Beton is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door Jantje Beton via websites en overige kanalen. Het beleid geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar Jantje Beton naar verwijst. Deze organisaties voeren mogelijk een ander privacybeleid. Kijk hiervoor op de betreffende sites van deze organisaties. Het privacybeleid van Jantje Beton bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Gegevensverwerking

2. Gegevensverzameling via internet

3. Gegevensverzameling buiten internet

4. E-mail

5. Producten van partners

6. Jantje Beton en contacten met donateurs

7. Gegevens en/of toestemming wijzigen/intrekken

8. Abonneren en afmelden voor e-mailnieuwsbrieven

9. Cookies

 

1. Gegevensverwerking
Jantje Beton verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, eenmalige automatische incasso’s, verkoop loten, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties, projecten en campagnes. Jantje Beton verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Jantje Beton draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

Jantje Beton heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen en draagt het ANBI logo. Lees verder >

Jantje Beton is lid van Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van goede doelen in Nederland en ondersteunt de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld.

2. Gegevensverzameling via internet
Jantje Beton verzamelt via haar websites persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van de e-mailnieuwsbrieven van Jantje Beton, wanneer je je aanmeldt als donateur, deelneemt aan een online actie van Jantje Beton, je inschrijft voor een van onze activiteiten (bijvoorbeeld voor onze Loterij of onze Collecte).

Alle webpagina’s van Jantje Beton waarop persoonlijke gegevens worden verzameld, zijn beveiligd met SSL, de standaard voor veilige commerciële transacties. Deze software codeert alle privégegevens zoals naam, adres en (indien van toepassing) bankrekeningnummer (IBAN), zodat deze gegevens op het web volledig zijn afgeschermd. 

3. Gegevensverzameling buiten internet
Jantje Beton verzamelt ook persoonsgegevens als je via loten of intekenlijsten deelneemt aan Jantje Beton-acties of donateur wordt via een aanmeldformulier, telefoongesprek of andere manieren.

4. E-mail
Als je als deelnemer aan een actie, als donateur of als informatie-aanvrager je e-mailadres aan Jantje Beton hebt verstrekt, wordt je per e-mail geïnformeerd over de actie en overige activiteiten van Jantje Beton. Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze e-mails door middel van een afmeldlink die in elke e-mail aanwezig is, of door contact op te nemen met Jantje Beton: 030 244 70 00 of mail naar info@jantjebeton.nl

5. Producten van partners
Op onze website is het mogelijk om producten van partners te bestellen. De afhandeling van de bestelling wordt verzorgd door derde partijen die deze diensten aan Jantje Beton aanbieden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze organisaties hebben mogelijk een ander privacybeleid. Kijk hiervoor op de betreffende sites van deze partijen.

6. Jantje Beton en contacten met donateurs
Als je je aanmeldt als donateur van Jantje Beton worden de door jou opgegeven persoonsgegevens vastgelegd in de donateursadministratie van Jantje Beton. Jantje Beton informeert haar donateurs over de activiteiten van Jantje Beton schriftelijk, per e-mail, en/of telefonisch. Jantje Beton is een stichting die voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk is van bijdragen van particulieren. Voor donateurs geldt geen betalingsverplichting. Jantje Beton benadert haar donateurs daarom actief met verzoeken om donaties. Nieuwe donateurs ontvangen van Jantje Beton een welkomstbericht schriftelijk, per e-mail of eventueel per telefoon of per sms waarin de donatie wordt bevestigd.

Jantje Beton zet daarnaast telemarketing in om (nieuwe) donateurs en prospects te vragen Jantje Beton financieel te steunen en om hen te informeren over de activiteiten van Jantje Beton. Jantje Beton werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het werven van nieuwe donateurs per telefoon wordt het ingezette databestand vooraf altijd gecontroleerd op meldingen in het Bel-me-niet register. Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Jantje Beton, dan wordt dit in de administratie van Jantje Beton verwerkt en word je niet meer op het door jouw opgegeven telefoonnummer benaderd door Jantje Beton. Als je ook niet gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door jouw opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet register of kun je jezelf aanmelden bij het Bel-me-niet register: www.bel-me-niet.nl

7. Gegevens en/of toestemming wijzigen/intrekken
Via het contactformulier op de website van Jantje Beton kun je jouw gegevens en  de eerder, door jou gegeven toestemming, intrekken. Doe je dit liever persoonlijk dan kun je uiteraard ook contact met ons opnemen: 030 244 70 00 of mailen naar info@jantjebeton.nl

8. Aan- en afmelden voor e-mail nieuwsbrieven
Je kunt je op diverse plekken op de website aanmelden voor de online nieuwsbrief van Jantje Beton. Hiervoor is het achterlaten van een e-mailadres verplicht. Wil je geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen? In elke e-mail is een afmeldlink opgenomen waarmee je je op ieder moment voor de nieuwsbrief kunt afmelden. Je kunt jezelf ook afmelden voor de digitale nieuwsbrief door te mailen naar info@jantjebeton.nl

9. Cookies
Jantje Beton maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw apparaat.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. 

Browser instellingen 
Cookies kunnen worden uitgeschakeld of gewist. Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Wanneer je hiervoor kiest is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert. Klik hieronder op jouw type browser om meer informatie te krijgen over het deactiveren of wissen van cookies.

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari

De website van Jantje Beton maakt gebruik van verschillende soorten cookies. 

Adform

Facebook

Google Analytics

Bing ads

Adwords

Jantje Beton en andere websites - Op de website van Jantje Beton tref je een aantal links aan naar andere websites. Jantje Beton draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Privacybeleid Jantje Beton, Utrecht, 24 mei 2018

Jantje Beton houdt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid.

Doneren
Ja, ik steun buitenspelen
Periode
Bedrag
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.