Ga naar de inhoud van deze pagina.

Privacy

Privacy

Jantje Beton registreert jouw gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De privacy verklaring van Jantje Beton is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door Jantje Beton via websites en overige kanalen. Onze privacy verklaring geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar Jantje Beton naar verwijst. Kijk hiervoor op de betreffende sites van deze organisaties. De privacy verklaring van Jantje Beton bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Gegevensverwerking
  Jantje Beton gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en verkoopt gegevens niet aan derden. Vragen over data? Neem contact met ons op via info@jantjebeton.nl.

  Jantje Beton verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, (eenmalige) automatische incasso’s, verkoop loten, fondsenwervende en fonds verstrekkende programma’s en om te informeren over acties, projecten en campagnes. Soms worden Persoonsgegevens door Jantje Beton gevalideerd of gecombineerd met informatie uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date. 

  Jantje Beton draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

  Jantje Beton schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om je Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

  Jantje Beton heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen en draagt het ANBI logo. Lees verder

  Jantje Beton is lid van Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van goede doelen in Nederland en ondersteunt de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld.

 2. Gegevensverzameling via internet

  Jantje Beton verzamelt via haar websites persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van de e-mailnieuwsbrieven van Jantje Beton, wanneer je je aanmeldt als donateur, deelneemt aan een online actie van Jantje Beton, je inschrijft voor een van onze activiteiten (bijvoorbeeld voor onze Loterij of onze Collecte).


  Alle webpagina’s van Jantje Beton waarop persoonlijke gegevens worden verzameld, zijn beveiligd met SSL, de standaard voor veilige commerciële transacties. Deze software codeert alle privégegevens zoals naam, adres en (indien van toepassing) bankrekeningnummer (IBAN), zodat deze gegevens op het web volledig zijn afgeschermd. 

 3. Gegevensverzameling buiten internet
  Jantje Beton verzamelt ook persoonsgegevens als je via loten of intekenlijsten deelneemt aan Jantje Beton-acties of donateur wordt via een aanmeldformulier, telefoongesprek of andere manieren.

 4. E-mail

  Als je als deelnemer aan een actie, als donateur of als informatie-aanvrager je e-mailadres aan Jantje Beton hebt verstrekt, wordt per maand 1 tot 2 keer per e-mail geïnformeerd over de actie en overige activiteiten van Jantje Beton. Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze e-mails door middel van een afmeldlink die in elke e-mail aanwezig is, of door contact op te nemen met Jantje Beton: 030 244 70 00 of mail naar info@jantjebeton.nl

 5. Producten van partners

  Op onze website is het mogelijk om producten van partners te bestellen. De afhandeling van de bestelling wordt verzorgd door derde partijen die deze diensten aan Jantje Beton aanbieden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze organisaties hebben mogelijk een ander privacybeleid. Kijk hiervoor op de betreffende sites van deze partijen.

 6. Jantje Beton en contacten met donateurs

  Als je je aanmeldt als donateur van Jantje Beton worden de door jou opgegeven persoonsgegevens vastgelegd in de donateursadministratie van Jantje Beton. Jantje Beton informeert haar donateurs over de activiteiten van Jantje Beton schriftelijk, per e-mail, en/of telefonisch. Jantje Beton is een stichting die voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk is van bijdragen van particulieren. Voor donateurs geldt geen betalingsverplichting. Jantje Beton benadert haar donateurs daarom actief met verzoeken om donaties. Nieuwe donateurs ontvangen van Jantje Beton een welkomstbericht schriftelijk, per e-mail of eventueel per telefoon of per sms waarin de donatie wordt bevestigd.

  Jantje Beton zet daarnaast telemarketing in om (nieuwe) donateurs en prospects te vragen Jantje Beton financieel te steunen en om hen te informeren over de activiteiten van Jantje Beton. Jantje Beton werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het werven van nieuwe donateurs per telefoon wordt het ingezette databestand vooraf altijd gecontroleerd op meldingen in het Bel-me-niet register. Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Jantje Beton, dan wordt dit in de administratie van Jantje Beton verwerkt en word je niet meer op het door jouw opgegeven telefoonnummer benaderd door Jantje Beton. Als je ook niet gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door jouw opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet register of kun je jezelf aanmelden bij het Bel-me-niet register: www.bel-me-niet.nl

 7. SMS-acties

  Bij onze SMS-acties zullen wij je mogelijk eenmalig bellen om je te informeren over ons werk en te bespreken of er andere manieren zijn waarop je ons wilt steunen.

 8. Jouw rechten

  Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door Jantje Beton worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je eveneens je contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen. Bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. 


  Je mag ons ook vragen om je gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent (geweest) vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen voor marketing, moeten we je naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan je verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden. 


  Via het contactformulier op de website van Jantje Beton kun je jouw wensen ten aanzien van jouw rechten en de eerder, door jou gegeven toestemming, intrekken. Doe je dit liever persoonlijk dan kun je uiteraard ook contact met ons opnemen: 030 244 70 00 of mailen naar info@jantjebeton.nl

 9. Cookies

  Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw apparaat. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. 


  Jantje Beton maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Zie hier van welke verschillende soorten cookies Jantje Beton gebruik maakt. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. 


  Wij maken gebruik van het digitalAudience pixeltag om statistieken en inzichten te verzamelen betreffende het gebruik van onze website en dienstverlening. De informatie die wij ontvangen is geaggregeerd, en niet herleidbaar tot een individu. Meer informatie over het digitalAudience pixel tag vind je hier

 10. Browser instellingen 

  Cookies kunnen worden uitgeschakeld of gewist. Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Wanneer je hiervoor kiest is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert. Klik hieronder op jouw type browser om meer informatie te krijgen over het deactiveren of wissen van cookies.

  Firefox
  Google Chrome
  Internet Explorer
  Safari

 11. Cookies van derden
  Jantje Beton en andere websites - Op de website van Jantje Beton tref je een aantal links aan naar andere websites. Jantje Beton draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

 12. Klachten

  Wij helpen je graag indien je een klacht hebt over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

  Jantje Beton houdt zich het recht voor de privacy verklaring te wijzigen.
  Lees daarom regelmatig deze privacy verklaring.

  Privacy verklaring Jantje Beton, Utrecht, 2 november 2018