Financiering schoolpleinen

Vanaf 2022 zijn dit de mogelijkheden om financiering voor het schoolplein aan te vragen:

In het jaar 2022 kunnen uitsluitend scholen in het Primair Onderwijs die minstens 3 keer hebben meegedaan aan onze scholenactie De Jantje Beton Loterij een aanvraag doen voor Geld voor een Speelplek.

Voor overige scholen zijn er deze mogelijkheden om financiering van het schoolplein aan te vragen:

  • maak het schoolplein geschikt voor kinderen met een beperking: het samenspeelfonds Jantje Beton is er groot voorstander van dat zoveel mogelijk speelplekken en schoolpleinen ook geschikt worden gemaakt voor kinderen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking. Scholen in het PO en speeltuinen die hier een gedegen plan voor hebben, kunnen vanaf maart een (voor)aanvraag voor financiering doen bij het SamenSpeelFonds via www.onbeperktspelen.nl. Daar zijn ook alle tips en richtlijnen te vinden. Het SamenSpeelFonds is een initiatief van Jantje Beton en het Gehandicapte Kind.
  • mogelijkheden om met NPO-subsidie een duurzame schoolpleinrichting te financieren. De interventies in de menukaart van NPO zijn ingedeeld in een aantal doelgebieden, waarvan meerdere doelgebieden gelieerd kunnen worden aan het schoolplein. Zoals het ontwikkelen van een buitenleslokaal of buiten locatie voor sport, ontspanning, ontmoeten of spelend leren activiteiten. Kijk voor meer informatie op Home | Nationaal Programma Onderwijs (nponderwijs.nl)
Doneren