Jantje Beton project

SamenSpeelAkkoord

Spelen is van levensbelang voor alle kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En vooral: samen met andere kinderen. Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is samen spelen niet vanzelfsprekend.

Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. Opvoeders en zorgverleners stellen zich vaak (te) beschermend op. En kennis over samen spelen ontbreekt of is moeilijk te vinden.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee. Het VN-Verdrag Handicap benadrukt het recht om samen op te groeien en samen te spelen. Hier is een wereld te winnen. 

De SamenSpeelBelofte

De initiatiefnemers* van het SamenSpeelAkkoord ondertekenen allemaal een eigen belofte. Daarin staat hoe zij in 2020-2021 concreet bijdragen aan het realiseren van de drie ambities:

1. Een inclusieve speelcultuur

Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en de mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend. 

2. Meer samenspeelplekken

Ieder kind met een beperking kan in de eigen woonomgeving met andere kinderen spelen.

3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

Lees hier de SamenSpeelbelofte van Jantje Beton.

In 2020 opent het SamenSpeelLoket: dé plek waar alle lokale initiatiefnemers kennis en inspiratie kunnen vinden om aan de slag te gaan.

Interactieve webinar SamenSpeelAkkoord

Wij nodigen je uit om uw eigen SamenSpeelBelofte te formuleren. Wat kan jouw organisatie of bedrijf doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten? Wij organiseren een interactieve webinar! Inspireer elkaar en ga op zoek naar slimme verbindingen! We delen de status van onze beloften en we gaan je helpen om jouw eigen belofte te formuleren. 

Meer informatie? Bekijk dat hier.

Initiatiefnemers

*De initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord:

Spelen is de essentie van het leven

Spelen is voor kinderen de essentie van het leven. Via hun spel leren kinderen zichzelf en de wereld kennen. Spelend verwerken ze ervaringen, leren ze omgaan met anderen, verleggen ze hun grenzen en ontwikkelen ze hun talenten. Dagelijks vrij kunnen spelen is een basisvoorwaarde om gezond te groeien. Voor kinderen met een beperking is het extra belangrijk om zich spelend te kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen te krijgen en vriendschappen op te bouwen met leeftijdsgenootjes in de buurt. Door van jongs af aan samen te spelen, leren kinderen met en zonder handicap dat het volstrekt vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon meedoet. Samen spelen vormt de basis voor samen leven.