VriendenLoterij steunt het project de Speelkaravaan komt eraan!

12 februari 2019

1 op de 10 Nederlandse kinderen leeft in armoede volgens berekeningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat zijn 400.000 kinderen. Veel van deze kinderen zijn geen lid van een sportclub, zitten niet op muziekles, gaan niet mee met schoolreisjes of gaan op hun verjaardag niet naar school omdat ze niet kunnen trakteren. Op maandag 11 februari maakte de VriendenLoterij tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala bekend zich extra voor deze kinderen in te zetten.

De Speelkaravaan

Voor het project De Speelkaravaan ontving Jantje Beton van de VriendenLoterij een cheque van € 434.773,-. Dankzij deze steun kunnen wij met De Speelkaravaan door Nederland trekken en de 50 armste buurten bezoeken met circus, upcycle en sport- en spelactiviteiten voor 5.000 kinderen. Op deze manier geeft Jantje Beton kinderen die het juist zo hard nodig hebben, een extra steuntje. Want ieder kind heeft recht op spelen! Meer informatie over dit project >>

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijks keert de VriendenLoterij giften aan goede doelen die traditiegetrouw bekend worden gemaakt tijdens het Goed Geld Gala. Dankzij deelnemers van de VriendenLoterij ontving Jantje Beton naast een cheque voor De Speelkaravaan, ook een mooi bedrag van € 1.406.651,- voor ons werk voor speelprojecten voor kinderen in Nederland. 

Over Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!