Spelen er in 2030 nog wel kinderen buiten?

Nieuws — 1 augustus 2022

‘Tim, kom je buitenspelen?’ Dat is een vraag die Tim nooit krijgt… 

In ons land speelt 17% van alle kinderen nooit buiten. Dat is 1 op de 6 kinderen! En de situatie voor onze kinderen wordt alleen maar slechter. 

Direct weten wat je kunt doen? Geef elke kind een buitenspeelkans.

Uit alle contacten die de mensen van Jantje Beton de afgelopen maanden hadden met speeltuinen, buurtverenigingen, lokale organisaties, buurtcoaches en niet te vergeten de kinderen zelf blijkt dat het aantal kinderen dat niet buitenspeelt alleen maar toeneemt. En dat, terwijl buitenspelen juist zo belangrijk is voor kinderen, het is een voorwaarde voor een kind om zich nú fijn en gezond te voelen en het is cruciaal voor de mentale en fysieke ontwikkeling. Dave Ensberg-Kleijkers (directeur-bestuurder Jantje Beton): “Wij horen het in al onze gesprekken: kinderen spelen steeds minder buiten en we zien het de laatste maanden alleen maar erger worden. Er zijn op teveel plekken in Nederland geen goede mogelijkheden voor kinderen om vrij te kunnen spelen, samen met andere kinderen. Er moet echt iets gebeuren, anders kunnen kinderen over een paar jaar niet meer buitenspelen!” 

Buitenspelen staat enorm onder druk. Tussen alle problematiek waar we als samenleving mee te maken hebben, lijkt buitenspelen in de verdrukking te komen. In veel wijken ontbreken goede en veilige speelmogelijkheden. We zien ook de grote aantrekkingskracht van alle schermen waar kinderen binnen veel tijd achter doorbrengen. Het lijkt alsof we het plezier en het belang van buitenspelen uit het oog verloren zijn. En de armoedeproblematiek waar veel mensen de laatste maanden mee geconfronteerd worden, maakt het probleem alleen maar schrijnender. Maar het allergrootste probleem is het gebrek aan speelruimte. 

Dave Ensberg-Kleijkers: “De komende jaren worden bepalend voor de speelkansen voor kinderen in ons land. Er moeten meer speelplekken komen in bestaande wijken. Tussen al die nieuwe woningen die gebouwd gaan worden moet goede speelruimte komen voor kinderen. We moeten “buitenspelen” weer herontdekken met elkaar, we moeten het meer prioriteit geven, als een mooie en belangrijke activiteit voor kinderen.” 

Jantje Beton werkt samen met kinderen en jongeren voor meer en uitdagender speelruimte en speelkansen. Namens alle kinderen in Nederland roept Jantje Beton iedereen op, overheid, bedrijven, scholen, maar vooral ook ouders/verzorgers en kinderen zelf, om eraan mee te helpen dat alle kinderen in ons land elke dag buitenspelen.  

Wil je weten hoe je kinderen zoals Tim kunt helpen? Ga naar: geef elke kind een buitenspeelkans.

Luister naar het audiofragment: Tim, kom je buitenspelen?