Jury Jantje Beton Prijs bekend

Nieuws — 31 augustus 2021

Vakjury en kinderjury kiezen samen meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Op 24 november wordt de Jantje Beton Prijs uitgereikt aan de winnende gemeente.

Op 24 november wordt voor het eerst de Jantje Beton Prijs uitgereikt aan de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Uit de 10 beste inzendingen wordt door een vakjury én kinderjury samen de winnaar gekozen. Deze winnaar mag zich een jaar lang de speelste gemeente van Nederland noemen.

Dave Ensberg-Kleijkers (directeur-bestuurder van Jantje Beton): “Bij het samenstellen van de vakjury vonden we het belangrijk om verschillende invalshoeken vertegenwoordigd te krijgen. We zijn erg trots op de deskundigheid in deze vakjury. Door ook een kinderjury aan te stellen, zorgen we dat ook de stem van de kinderen wordt gehoord. We verwachten met deze combinatie tot een goede afweging te kunnen komen welke gemeente de prijs het meest verdient.”

De vakjury wordt voorgezeten door mevrouw Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. De jury bestaat verder uit mevrouw Tanja Jadnajansing (voorzitter van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost), de heer Mathieu Gielen, (universitair docent en onderzoeker ‘Ontwerpen voor het spelende kind’ bij de TU/Delft), mevrouw Sanne de Vries (lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving bij de Haagse Hogeschool), de heer Maxime Verhagen (voorzitter van Bouwend Nederland), de heer Gerben Helleman (stadsgeograaf en onderzoeker op het gebied van ‘speelruimte’), mevrouw Froukje Hajer (voorzitter van het Platform Ruimte voor de Jeugd en vrijetijdspedagoog) en de heer Leonard Geluk (algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten). 

Heeft jouw gemeente een ideale mix van fysieke ruimte en sociale aspecten voor het spelende kind? Doe dan mee en stuur uiterlijk 17 september een brief (of video!) naar info@jantjebeton.nl onder vermelding van de Prijsvraag Speelvriendelijkste Gemeente van Nederland. Kijk voor meer informatie op jantjebeton.nl/prijs.

Doneren