Eerste stappen naar een SamenSpeelNetwerk

Nieuws — 10 september 2020

Samen spelen is voor kinderen met een beperking niet vanzelfsprekend. Voor hen zijn er veel fysieke en sociale drempels. Eerder hebben we met andere partijen het SamenSpeelAkkoord getekend. Nu hebben we subsidie ontvangen om o.a. aan de slag te gaan met het SamenSpeelNetwerk!

Iedereen die het SamenSpeelAkkoord heeft ondertekend heeft een eigen belofte gedaan. Daarin staat hoe de organisatie concreet wil gaan bijdragen aan het realiseren van 3 ambities:

  • Een inclusieve speelcultuur

Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.

  • Meer samenspeelplekken

Ieder kind met een beperking kan in zijn eigen buurt met andere kinderen spelen.

  • Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

We gaan een helpdesk inrichten en een gezamenlijke openbare interactieve kennisbank maken. Een ontmoetingsplek voor iedereen die iets wil of doet met samen spelen van kinderen met én zonder beperking. Vol kennis en inspiratie voor lokale initiatiefnemers, ouders, gemeenten, etc. om zelf aan de slag te gaan. Ook gaan we 3 netwerkbijeenkomsten per jaar organiseren en zo bouwen aan de community.

Trekkers van het SamenSpeelNetwerk

Jantje Beton en het Gehandicapte kind zijn de trekkers van het SamenSpeelNetwerk. Afgelopen juni hebben wij al een eerste (online) bijeenkomst gehouden met beloftemakers, ouders en andere geïnteresseerden. 

Wil je meer weten over het SamenSpeelAkkoord of heb je interesse om je ook aan te sluiten? Klik hier.

Doneren