“De tijd van bezuinigen op spelen en bewegen lijkt voorbij”

17 september 2018

Gemeentes besteden net zoveel geld aan speelplekken als het jaar daarvoor. Dat is een van de uitkomsten van de enquête over Speel- en Beweeginfrastructuur bij gemeentes.

Gelijkblijvend budget 

Anne Koning, voorzitter van de branchevereniging, is blij met de uitkomst: “De tijd van bezuinigen op spelen en bewegen lijkt voorbij. 71,4% van de respondenten geeft aan dat het budget voor speel- en beweegruimte globaal gelijk blijft.

Kinderparticipatie 

Kritisch is Koning over de mate van kinderparticipatie. “Uit de enquête blijkt dat slechts 47% van de gemeenten kinderen en jongeren invloed geeft bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat is nog niet de helft.” Pauline van der Loo, van Jantje Beton, sluit hierbij aan: “Kinderen weten heel goed wat ze nodig hebben en denken ook graag mee met de gemeente. Dat ze buiten spel blijven bij ruim de helft van de gemeenten is een gemiste kans.” En is ook in strijd met internationale afspraken, zegt Van der Loo: “In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is vastgelegd dat ieder kind het recht heeft zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan. Die mening moet serieus genomen worden.”

Investeringen in een meer beweegvriendelijke buitenruimt

53,9% van de gemeentes geeft aan meer te gaan investeren in een beweegvriendelijke buitenruimte. De beweegvriendelijke buitenruimte komt niet alleen kinderen, maar ook jongeren én volwassenen ten goede. Het gaat daarbij om fijne plekken en om een inrichting die uitnodigt om naar buiten te gaan. En om veilige wandel- en fietsroutes. Ook groen, kunstgras, faciliteiten voor urban sports en ruimte voor tieners maken daar deel van uit.Over het onderzoek 

De enquête is uitgevoerd door de Branchevereniging Spelen en Bewegen, Jantje Beton en het Platform Buitenspelen. Ruim een vijfde (24%) van de 380 gemeentes (in totaal 92 respondenten) nam deel aan de enquête. 

>> Infographic Enquête 2018

>> Samenvatting Enquête Speel en Beweeginfrastructuur gemeenten 2018

>> Analyse Enquête Speel en Beweegruimte gemeenten 2018