JURY JANTJE BETON PRIJS

Vakjury en kinderjury kiezen samen meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Op 22 mei wordt de Jantje Beton Prijs uitgereikt aan de winnende gemeente. 

Op 22 mei wordt voor de tweede keer de Jantje Beton Prijs uitgereikt aan de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Uit de 10 beste inzendingen wordt door een vakjury én kinderjury samen de winnaar gekozen. Deze winnaar mag zich een jaar lang de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland noemen. 

Dave Ensberg-Kleijkers (directeur-bestuurder van Jantje Beton): “Bij het samenstellen van de vakjury vonden we het belangrijk om verschillende invalshoeken vertegenwoordigd te krijgen. We zijn erg trots op de deskundigheid in deze vakjury. Door ook een kinderjury aan te stellen, zorgen we dat ook de stem van de kinderen wordt gehoord. We verwachten met deze combinatie tot een goede afweging te komen welke gemeente de prijs het meest verdient.” 

De prijsuitreiking vindt plaats in Leiden, de winnaar van de vorige editie. 

Juryleden

De vakjury wordt voorgezeten door mevrouw Mariëtte Hamer, ambassadeur van Jantje Beton en Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

De jury bestaat verder uit de heer Ronald Huikeshoven (directievoorzitter AM gebieds- en vastgoedontwikkeling), mevrouw Tanja Jadnajansing (voorzitter van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost), de heer Mathieu Gielen, (universitair docent en onderzoeker ‘Ontwerpen voor het spelende kind’ bij de Technische Universiteit Delft), mevrouw Sanne de Vries (lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving bij de Haagse Hogeschool), de heer Gerben Helleman (stadsgeograaf en onderzoeker op het gebied van speelruimte), mevrouw Froukje Hajer (voorzitter van het Platform Ruimte voor de Jeugd en vrijetijdspedagoog), de heer Leonard Geluk (algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten), Suzanne van Ginneke (Eigenaar Speelnatuur en expert natuurlijk spelen) en mevrouw Saskia van Hoore (beleidsadviseur buiten spelen gemeente Leiden, gastjurylid als winnaar van de vorige editie).  

Meld je aan

Streeft jouw gemeente naar een ideale mix van fysieke ruimte en sociale aspecten voor het spelende kind? Doe dan mee en stuur uiterlijk 23 maart je inzending in.

Kijk voor meer informatie op jantjebeton.nl/Jantje Beton Prijs 2023 

Doneren