Geld voor een speelplek

Aanvragen kan vanaf 1 september 2020

In Nederland spelen bijna vier miljoen kinderen buiten op openbare speelplekken. Veel van deze plekken zijn toe aan een opknapbeurt. Vanaf 1 september 2020 hanteert Jantje Beton een vernieuwde aanpak om geld aan te vragen om een speelplek op te knappen. Tot die tijd is geld aanvragen helaas niet mogelijk.

Nieuwe spelregels vanaf 1 september

Jantje Beton hanteert vanaf 1 september nieuwe voorwaarden om geld aan te kunnen vragen voor het opknappen of maken van een speelplek. Vanaf die datum leest u er op deze pagina meer over. 

Deze spelregels zullen in ieder geval vanaf dan gelden:

  • Het project stimuleert het veilig, vrij en avontuurlijk buitenspelen
  • De betreffende speelplek is uitdagend en de inrichting ervan laat ruimte voor de eigen fantasie van kinderen. 
  • Kinderen hebben aantoonbaar invloed op de locatiekeuze, de opzet en/of uitvoering van het project.
  • De speelplek is een aanvulling op de bestaande speelmogelijkheden in de buurt.

Aan de slag

Wil je bij jou in de buurt een speelplek maken of opknappen? Lees hier welke stappen je als eerste kunt nemen. 

Toekenningsbrief ontvangen?

- Heb je in 2019 of begin 2020 een toekenningsbrief ontvangen? Mooi! Dan vragen wij jou het volgende te doen: Lees de toekennningsbrief en -voorwaarden goed, onderteken de brief en stuur hem terug naar Jantje Beton.
- Zorg dat het project binnen 1 jaar na de toekenning van de bijdrage gerealiseerd is.
- Zorg dat de bijdrage wordt gebruikt voor het specifiek in de aanvraag benoemde project.
- Na afronding van het project stuurt de aanvrager een inhoudelijke en financiële rapportage van het project naar Jantje Beton.
- Hierin is ook een korte evaluatie opgenomen. Na ontvangst stelt Jantje Beton binnen vier weken de bijdrage definitief vast.
- Geef publiciteit aan het project door bijvoorbeeld: delen op Facebook, plaatsen op website, versturen persbericht (neem contact met ons op voor voorbeelden).
- Maak foto’s van de nieuwe situatie en deel deze met Jantje Beton.

Perstoolkit

Heb je in 2019 of begin 2020 geld van Jantje Beton gekregen en ben je trots dat jouw speelplek wordt opgeknapt? Verspreid dit leuke nieuws via social media en lokale pers. Wij hebben een perstoolkit gemaakt met alles wat je hiervoor nodig hebt. >> Perstoolkit

Heb je vragen? Neem dan contact op met Kitty van Ginkel via 06 400 262 04 of k.vanginkel@jantjebeton.nl

Doneren