Geld voor een speelplek

Dien hier jouw aanvraag in

Meer speelruimte en speelkansen. Samen met kinderen zet Jantje Beton zich daar voor in, ook omschreven in onze missieDaarom ondersteunden wij ook in 2023 lokale buurtspeelruimte-initiatieven. In 2024 loopt de aanvraagperiode van begin juni tot begin september. Eind mei 2024 zijn op deze pagina de voorwaarden en spelregels te vinden.

Wie kunnen er vanaf juni 2024 geld vragen?

  • Een speeltuinvereniging
  • Buurt- of dorpsvereniging die een speelplek opknapt of een nieuwe speelplek laat aanleggen
  • Een school (primair onderwijs) die minimaal 3 keer heeft meegedaan aan onze scholenactie de Jantje Beton Loterij. Bekijk hier de tips voor financieringsmogelijkheden voor overige scholen. 

Aanvraagperiode juni t/m september '24

In 2024 loopt de aanvraagperiode van begin juni tot begin september. Na ontvangst van de aanvragen kijken we of deze compleet is en ontvangt men bericht of de aanvraag in behandeling wordt genomen en of we nog gegevens missen.

Spelregels 2024 vanaf eind mei op deze site

Om geld aan te vragen voor een nieuwe of bestaande speelplek in de buurt, gelden er specifieke regels. Vanaf eind mei 2024 komt op deze site een document met spelregels te staan dat omschrijft waar je project aan moet voldoen en welke projecten er worden uitgesloten.

Nieuw: SamenSpeelFonds
Tip: Zijn jullie plannen (ook/vooral) gericht op het maken van de speelplek voor kinderen met een beperking? Dien dan jullie (voor)aanvraag in bij het SamenSpeelFonds via www.onbeperktspelen.nl. Daar zijn ook alle tips en richtlijnen te vinden. Het SamenSpeelFonds is een initiatief van Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind.

Perstoolkit

Heb je in 2022 of 2023 geld van Jantje Beton gekregen en ben je trots dat jouw speelplek wordt opgeknapt? Verspreid dit leuke nieuws via social media en lokale pers. Wij hebben een perstoolkit gemaakt met alles wat je hiervoor nodig hebt.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via aanvraag@jantjebeton.nl.