Jantje Beton project

Spelend leren met Loose Parts

Met het project Loose Parts Play helpt Jantje Beton scholen om meer ruimte voor (vrij) spel te maken. Niet alleen in de pauzetijd, maar ook tijdens de les. Want door de te spelen ontwikkelen kinderen onder andere hun motoriek, probleemoplossend handelen, sociale vaardigheden, creativiteit, inzicht en zelfvertrouwen.

Loose Parts Play is het spelen met losse materialen, die geen vooropgezet speel- of leerdoel hebben. Denk aan natuurlijke materialen zoals takken, stenen, kastanjes, zand en water. Maar ook dozen, pallets, doeken, potten, pannen en autobanden. Eigenlijk alles wat in je in de ‘echte’ wereld kunt vinden. De materialen in combinatie met de verbeelding van kinderen zorgt voor oneindig veel speel- en leermogelijkheden. Voor kinderen is het geweldig speelmateriaal: ze creëren hiermee hun eigen spel. 

In dit pilotproject kijken we samen met de school hoe loose parts ingezet kunnen worden tijdens de lestijd. We richten ons hierbij op de groepen 6 t/m 8. Na een beknopte training voor leerkrachten gaan (minimaal) twee groepen leerlingen van de school met loose parts aan de slag. Hiervoor ontvangt de 3 pilotscholen een materialenpakket met o.a. buizen, potten, banden, touwen en doeken. Eén groep kinderen mag vrij spelen met de materialen zonder voorbedacht doel. De andere groep kinderen krijgt een bepaalde opdracht mee. De leerkracht observeert welke competenties kinderen laten zien en ondersteunt de kinderen waar nodig in hun spel. Na de activiteit reflecteert de leerkracht met de kinderen op wat ze gedaan en geleerd hebben. 

Waar: We werken met 3 basisscholen aan deze pilot.

Doel: Door Loose Parts in te zetten tijdens de lestijd krijgen kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Samen met de leerkracht kijken we hoe het project aansluit op het bestaande curriculum en welke effecten Loose Parts Play nog meer heeft op zowel de kinderen als de leerkracht. 

Gefinancierd: door Jantje Beton

Samenwerking: de pilot Loose Parts Play wordt uitgevoerd in samenwerking met Speelmakers.