Opening eerste inclusieve speelplek Rincon

Nieuws — 23 december 2022

Op maandag 19 december jl. is de speelplaats bij Kolegio San Luis Bertran in Rincon/ Bonaire feestelijk geopend in het bijzijn van vele kinderen, Dave Ensberg-Kleijkers, directeur bestuurder van Jantje Beton en Regiline Sambo, teamleider Jeugdzorg bij ZJCN (Ministerie van VWS).

Jantje Beton is in opdracht van VWS sinds 2021 betrokken bij de herinrichting van deze speeltuin. In het ontwerpproces zijn de kinderen van Rincon actief betrokken. Op basis van hun wensen en ideeën is er een ontwerp gemaakt door Bodifée Design. De overwoekerde speeltuin is veranderd in een veilige, vriendelijke en kleurige speelplaats waar alle kinderen kunnen samenspelen. In het ontwerp is rekening gehouden met dat er zowel kinderen met als zonder een beperking samen kunnen spelen. De speelplek is hiermee de eerste inclusieve speelplek op Bonaire.

Dave Ensberg-Kleijkers: “Vanuit Jantje Beton vinden we het heel belangrijk dat ook in het Koninkrijk der Nederlanden speelplekken worden ontwikkeld. De mogelijkheden om te spelen en te bewegen in de eigen woonomgeving zijn op Bonaire beperkt. Terwijl dit juist zo belangrijk is om je als kind gezond te ontwikkelen”. 

Regiline Sambo: “Spelen geeft jonge kinderen plezier, maakt ze vaardiger in bewegen en spelen is een sociale activiteit. Ook komen mensen uit de gemeenschap op een plek samen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. VWS is heel erg blij me de renovatie van deze speeltuin, ook gezien de ligging bij het Cruyff Court en de school”.