Nieuwe brancheorganisatie voor buitenspelen, vrije tijd en natuur: LOS

Nieuws — 7 december 2021

Vanaf januari 2022 gaan Steunpunt Kindervakanties en NUSO samen verder als één branchevereniging: LOS. Ook gaan de leden van de vereniging Stads en Kinderboerderijen Nederland als collectief gebruik maken van de diensten van LOS. 

Deze branchevereniging vertegenwoordigt zo'n 800 organisaties en werkt nauw samen met Jantje Beton, zodat we samen nog sterker staan! Leden kunnen worden verdeeld in drie groepen:

- Speeltuinen
- Kindervakantieorganisaties
- Stads- en kinderboerderijen


De drie organisaties zetten zich altijd al in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Dave Ensberg (directeur-bestuurder NUSO en Jantje Beton): “Na 90 mooie jaren veranderen we de naam van NUSO. We zijn er straks namelijk niet alleen voor speeltuinen, maar ook voor kindervakantieorganisaties, stads- en kinderboerderijen en al hun vrijwilligers en medewerkers. Samen zetten we ons in voor de ontwikkeling van kinderen in hun vrije tijd. Hierbij hebben we extra aandacht voor kinderen in kwetsbare posities en andere doelgroepen die graag een bezoek brengen aan een van onze lokale voorzieningen. Deze samenwerking voelt zeer natuurlijk en logisch. Ook van de verbinding van LOS met Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton gaan alle partners en achterbannen profiteren. Dit is een win-win-win-situatie!” 

Continuïteit en grotere maatschappelijke impact 


In het belang van de kinderen kiezen de partijen voor de continuïteit en kwaliteit van hun projecten, activiteiten en andere diensten, die hun achterban aan kinderen (en hun gezinnen c.q. sociale omgeving) bieden. Met deze nauwe samenwerking kunnen de jeugdorganisaties een grotere maatschappelijke impact maken. Jitske Heeg (voorzitter SKV): We zijn blij dat we de krachten kunnen bundelen om vakantieorganisaties en -kampen te ondersteunen. Samen kunnen we nog meer kinderen fijne ervaringen laten opdoen. Laten we samen LOS gaan!'”. 

Sterkere belangenbehartiging 


“Om bijvoorbeeld effectiever te zijn in de belangenbehartiging richting de Rijksoverheid, kunnen wij nu als één brancheorganisatie naar buiten treden. Ook hebben we een grotere slagkracht op het gebied van fondsenwerving, inkoop en kennisuitwisseling.  Met deze bundeling van krachten willen we ervoor zorgen dat we onze leden nóg beter van dienst kunnen zijn. Deze nieuwe organisatie sluit overigens naadloos aan bij ons motto: Groot en klein, samen sterk!”, vertelt Connie Raaijmakers (voorzitter vSKBN). 

Over het nieuwe logo

De letters overlappen elkaar. Dat symboliseert de samenwerking van drie organisaties. Drie LOSse groepen vinden elkaar in één gedeelde missie: voldoende kwalitatief goede speel- en ervaringsplekken en speelkansen voor kinderen  en jongeren in Nederland. 

Blauw: is een van de huisstijl kleuren van Jantje Beton en staat voor buitenspelen in de frisse buitenlucht
Geel: staat voor vrije tijd beleven, warmte en gezelligheid
Groen: staat voor het spelen en leren in de natuur

Doneren