Laat jonge kinderen spelen bij de kinderopvang!

Nieuws — 20 april 2022

Aanstaande donderdag 21 april debatteert de Tweede Kamer commissie SZW over kinderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft in de media aangegeven het geen goed voorstel te vinden om jonge kinderen schools te laten leren. Jantje Beton deelt deze mening. Kinderen leren door te spelen en het vrije spel is essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Júist door te spelen verbeteren kinderen tal van vaardigheden. Denk aan sociale vaardigheden zoals samenwerken, delen, omgaan met winnen en verliezen, motorische vaardigheden zoals balans, kracht en uithoudingsvermogen en cognitieve vaardigheden zoals creativiteit en fantasie, maar ook taal en ruimtelijk inzicht. Tal van mogelijke leerdoelen kunnen dan ook dagelijks bij de kinderopvang worden afgevinkt. Maar laat het spelen, met als belangrijkste kenmerken plezier en vrijheid, centraal staan en vooral niet een middel worden naast meer schoolse methoden om vastgestelde leerdoelen te behalen. 

Kinderen ondersteunen in hun spel

Begeleiders in de kinderopvang stimuleren en ondersteunen kinderen in hun spel, bijvoorbeeld door hen te prikkelen om nieuwsgierig te zijn of door bepaalde materialen aan te bieden. Zo zal het ene kind blokken op elkaar gaan stapelen en een ander enthousiast meezingen met de muziek die opgezet wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit meer bijdraagt bij aan het voorkomen van leerachterstanden dan een lesprogramma met bijbehorende toetsingen. Laten we de begeleiders in de kinderopvang vooral niet opleiden om ‘les’ te geven en leerdoelen af te vinken, maar geef hen handvatten, tijd en ruimte om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun spel.

Spelend Leren

Met de programmalijn Spelend Leren wil Jantje Beton overigens nog een stap verder gaan, door spelen ook op de basisschool een meer prominente plek te geven. Dat betekent niet dat de hele lesdag direct één grote speelpartij hoeft te worden, maar wel dat spelen meer erkend en ingezet wordt als valide manier om te leren. Dat kan een mix zijn van spelen in een georganiseerde context, gericht op een bepaald leerdoel of thema (bijv. de tafel van 8 oefenen met een renspel), en vrij spel waarbij de leerkracht met de leerling reflecteert en de nieuwsgierigheid van de leerlingen versterkt (bijv. vrij spel met losse materialen, waarbij de ene leerling een bouwwerk maakt en de ander op zoek gaat naar beestjes). Met onder andere de Nationale Buitenlesdag, een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, zien we dat deze manier van spelend leren een rijke aanvulling is op de ‘schoolse’ instructie in het klaslokaal. 

Doneren