Dit zeggen partijprogramma's over buitenspelen

Nieuws — 5 maart 2021

De verkiezingen komen eraan. Wji zijn benieuwd welke partijen aandacht hebben voor buitenspelen. Dus hebben we alle partijprogramma's erbij gepakt! Hoe vaak staat het woord 'buitenspelen' in het programma? En wat zijn verdere raakvlakken met de visie van Jantje Beton?

Partij voor de Dieren meest ambitieuze partij qua buitenspelen

We hebben 17 verschillende verkiezingsprogramma’s met elkaar vergeleken door de bril van het belang van buitenspelen en bewegen van en door kinderen. De Partij voor de Dieren geeft kinderen de meeste speelruimte en speelkansen. Deze partij hecht vanuit overtuiging waarde aan het belang van een gezonde en groene leefomgeving van en voor kinderen. Daar hoort bij dat kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om buiten te spelen, het liefst in de natuur en in natuurspeelplekken. Ook heeft de partij aandacht voor ‘buitenlessen’. Als enige politieke partij zegt de Partij voor de Dieren dat “buitenlessen worden gestimuleerd, omdat gebleken is dat zulke lessen veel goeds brengen en het bewegen stimuleren”. Dit sluit naadloos aan op de Nationale Buitenlesdag die Jantje Beton samen met IVN Natuureducatie organiseert op 13 april a.s.

Niet de enige partij

De Partij voor de Dieren is niet de enige partij met aandacht voor het buiten spelende kind. Ook de ChristenUnie is ambitieus voor met name kinderen met een handicap. Als enige politieke partij omarmt de ChristenUnie expliciet het ‘SamenSpeelAkkoord’, dat mede op initiatief van Jantje Beton eind 2019 is op- en vastgesteld, en spreekt ze de concrete ambitie uit dat er in 2025 in elke gemeenten tenminste één inclusieve speelplek te vinden is. Een derde partij die volgens Jantje Beton complimenten verdient, is de Socialistische Partij (SP). Deze partij legt veel nadruk op de inrichting van de wijk of buurt waar kinderen opgroeien en waar ze ruimte verdienen om buiten te spelen. Ook heeft de SP aandacht voor buiten spelende kinderen met een handicap. Niet verwonderlijk, want de SP publiceerde eind 2020 samen met Jantje Beton het manifest ‘Gun kinderen het buitenspelen!’ om het belang van buitenspelen en bewegen te benadrukken.

Oog voor een gezonde leefstijl

De meeste politieke partijen hebben expliciet oog voor het belang van het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen en volwassenen. Buiten spelen en bewegen is onderdeel van een gezonde leefstijl en deze partijen zien een rol voor de overheid om een gezonde leefstijl onder Nederlanders te bevorderen. Zo schrijft de VVD in haar programma: “Het bevorderen van een actieve leefstijl en sporten verkleint het risico op ziekten, vergroot de mentale veerkracht en versnelt het herstelproces na een medische ingreep.” Ook heeft de VVD relatief veel aandacht voor het belang van bewegen op school. Datzelfde geldt voor D66: “Daarnaast krijgen alle kinderen voldoende mogelijkheden om tijdens en bij hun school drie uur per week buiten te spelen en te bewegen.” Een onderscheidend idee op het gebied van buitenspelen is terug te vinden bij het CDA dat buurtsportcoaches wil laten bijscholen tot buurtspeelcoaches. Het CDA is bovendien de enige partij die een verbinding legt tussen kinderparticipatie en buitenspelen: “Voor kinderen is van belang dat er meer speelruimte komt. Wij stimuleren gemeenten daarvoor, in samenspraak met de kinderen zelf, te zorgen.”

Spelen op het schoolplein

Opvallend is het gebrek aan aandacht in de verkiezingsprogramma’s voor schoolpleinen. Uit onderzoek van Jantje Beton in 2018 bleek namelijk dat schoolpleinen de meest favoriete speelplek van kinderen zijn. Alhoewel Jantje Beton samen met IVN Natuureducatie en met steun van het ministerie van VWS al jaren via het project Gezonde Schoolpleinen hier aandacht voor vraagt, zijn politieke partijen hierover stil. Ook de aandacht voor speeltuinen is in de programma’s minimaal, dit ondanks de aangetoonde maatschappelijke meerwaarde van speeltuinen voor zowel kinderen als volwassenen. Alleen bij de PvdA staat een zin te lezen als “Daarom investeren we in wijken en dorpen, in fijne buurten met speeltuinen, een parkje en een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.” De Partij voor de Dieren legt in dit kader de focus op natuurspeelplaatsen.

Hoopvol 

Tot slot is er ook een aantal partijen dat totaal niet ingaat op het belang van buitenspelen en bewegen van en door kinderen. Hierbij gaat het om Forum voor Democratie, DENK, Volt en Code Oranje. Jantje Beton is desondanks hoopvol dat het bredere kader van ‘gezonde leefstijl’ in het komende regeerakkoord een prominente plek inneemt. Hierdoor ontstaat er een politieke kans op meer aandacht, beleid en hopelijk ook meer geld voor het stimuleren van speelkansen en speelruimte voor kinderen.

Doneren