DAVE ENSBERG-KLEIJKERS - NIEUWE DIRECTEUR-BESTUURDER JANTJE BETON

Nieuws — 4 februari 2019

Dave Ensberg-Kleijkers (34) is gestart als nieuwe directeur-bestuurder bij Jantje Beton.

Dave Ensberg-Kleijkers is sinds 2015 werkzaam als voorzitter College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs, een regionale organisatie voor specialistisch onderwijs in Midden-Brabant. Dave studeerde bestuurskunde en is afgestudeerd in management van de publieke sector (Universiteit Leiden). Daarna werkte hij als organisatieadviseur bij onder andere PricewaterhouseCoopers en Twynstra Gudde. Als organisatieadviseur werkte Dave voor diverse gemeenten, provincies, ministeries, rekenkamer(commissie)s en maatschappelijke organisaties. Vervolgens werkte Dave als strategisch adviseur bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam in het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. Voordat hij bij Biezonderwijs ging werken, was Dave bestuurssecretaris van Onderwijsgroep Buitengewoon in de regio Noord- en Midden-Limburg. Eveneens een regionale organisatie voor specialistisch onderwijs. Dave is daarnaast maatschappelijk actief, zo is hij vicevoorzitter van stichting Johan Ferrier Fonds, ambassadeur van stichting Méér muziek in de klas en lid van de Raad van Advies van stichting Martin Luther King Lezing. Ook is Dave auteur van het boek ‘Bezielde Beschaving’ en auteur van verschillende opinieartikelen en columns.

Dave 
“Het laten buiten spelen van kinderen is belangrijker dan ooit. In een overprikkelde prestatiemaatschappij waar kinderen steeds meer moeten en steeds minder mogen, is lekker buiten spelen en ravotten met vriendjes en vriendinnetjes van onschatbare waarde. Vrij zijn. Jezelf zijn. Samen genieten van het leven. Het draagt bij aan de algehele ontwikkeling van kinderen. Ongeacht hun culturele achtergrond, leeftijd, sekse, woonomgeving of intelligentieniveau: buiten spelen maakt kinderen simpelweg gelukkiger. Aan dat geluk ga ik samen met de aanstaande collega’s van Jantje Beton en de vele vrijwilligers bij speeltuinen van NUSO met veel energie bijdragen. Ik voel me vereerd om Jantje Beton te mogen leiden en zie er bijzonder naar uit!”

Mirjam van ’t Veld, voorzitter Raad van Toezicht 
“In Dave hebben we een betrokken en bevlogen directeur-bestuurder gevonden met een heldere visie op de toekomst van Jantje Beton en NUSO. We zijn als Raad van Toezicht blij dat we opnieuw een geweldige directeur-bestuurder aan ons kunnen verbinden en willen Rob bedanken voor zijn enorme inzet de afgelopen 10 jaar!”


Dave Ensberg-Kleijkers volgt Rob van Gaal op, die in juli 2018 heeft aangegeven na ruim 10 succesvolle jaren terug te treden.  

Doneren