Ga naar de inhoud van deze pagina.

Over Jantje Beton

Over Jantje Beton

Er zijn te weinig plekken waar kinderen veilig kunnen buitenspelen en dat moet veranderen! Jantje Beton wil dat er meer speelplekken komen die toegankelijk, avontuurlijk, inspirerend en bovenal veilig zijn.

Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Kinderen spelen niet genoeg buiten. We dreigen een generatie te verliezen aan ‘binnenzitten’, terwijl buitenspelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Jantje Beton zet zich samen met anderen onvermoeid  in voor meer speelplekken, waar alle kinderen vandaag kunnen spelen, voor een gelukkige gezonde generatie morgen. Daarom zegt Jantje Beton… Elk kind moet kunnen buitenspelen, elke dag!

Onze missie:
Speelkansen en -ruimte voor alle kinderen

Onze visie

Jantje Beton is dé buitenspeelexpert die zich onvermoeid en in samenwerking met anderen inzet voor het laten buitenspelen en bewegen van kinderen en jongeren. Hoe we dat doen?

  • We leveren een directe bijdrage aan beleidsontwikkeling op het gebied van buitenspelen.

  • We organiseren grote, landelijke acties om heel Nederland te stimuleren om buiten te spelen.

  • We ondersteunen lokale initiatieven op straat, in de buurt en speeltuin die duurzaam bijdragen aan buitenspeelkansen en -faciliteiten.

Wat hebben we bereikt?

Duizenden kinderen zijn in de afgelopen jaren geholpen door Jantje Beton. Lees in het jaarverslag hoe groot de impact van spelen is.

Jaarverslag 2022

Branchevereniging LOS

Jantje Beton ondersteunt de speeltuinen, kindervakantieorganisaties en stads- en kinderboerderijen die aangesloten zijn bij Branchevereniging LOS, omdat dit hele belangrijke speelplekken zijn voor kinderen.

Meer over LOS
Steeds meer beton in jaren zestig

Onze geschiedenis

In 1968 is Jantje Beton ontstaan omdat er steeds meer ‘beton’ kwam en steeds minder ruimte om buiten te spelen. 

Op 2 april 1968 richtten een aantal landelijke organisaties voor buurt- en jongerenwerk het Nationaal Jeugd Fonds op. Hun doel was extra fondsenwerving voor zinvolle jeugdvoorzieningen die niet of onvoldoende voor subsidies in aanmerking kwamen. 

De naam ‘Jantje Beton’ werd pas enkele jaren later aan het fonds verbonden. Jantje Beton kwam op voor het recht van alle kinderen om buiten te spelen.

Onze beschermvrouwe

Prinses Beatrix

Vrijwel vanaf het ontstaan in 1968 zet H.K.H. Prinses Beatrix zich in als Beschermvrouwe voor Jantje Beton. Speelruimte moest in die tijd al steeds vaker plaatsmaken voor het oprukkende beton. Kinderen zijn gebaat bij vrijheid en échte vrije tijd.

Zij gaf toen al aan: ‘Vertel ons wat er in jullie ogen allemaal beter zou kunnen. Het gaat immers om jullie geluk en jullie toekomst. Jullie hebben daarom recht van spreken’. Een uitspraak die uniek is voor die tijd. Daarnaast heeft zij het beeldje voor Jantje Beton gemaakt. Het mannetje met het vuistje in de lucht dat symbool staat voor alles wat Jantje Beton doet: opkomen voor kinderen en spelen!

H.K.H. Prinses Beatrix die in 1968 haar eerste interview voor Jantje Beton met de kinderen doet.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken en het functioneren van de directeur-bestuurder. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit:

  • Anko van Hoepen

  • Pieter Broekaart 

  • Anna van Berkum 

  • Manon Vanderkaa 

  • Paul van Gessel 

Solliciteer nu

Bekijk de openstaande vacatures en solliciteer nu