Line Created with Sketch.

Ik wil een speelplek redden Created with Sketch.

Dreigt er een speelplek te verdwijnen of moeten er speeltoestellen weg? Lees hier welke stappen jullie kunnen nemen:
 • Speeltoestellen worden verwijderd: wat te doen?

  Jullie hebben gehoord dat de speelplek of speeltoestellen in de buurt moeten verdwijnen. Onderzoek via de gemeente hoe concreet dit voornemen is.

  Meer over het achterhalen van hoe en wat

 • Medestanders zoeken

  Als de plannen van de gemeente nog niet zo concreet zijn, is er hopelijk tijd om in jullie buurt medestanders te vinden.

  Meer over van start met de werkgroep

 • Maak het plan, start met lobby

  De meest gangbare strategie is om te beginnen met een lobby bij de gemeente en pas later eventueel de pers in te schakelen.

  Meer over hoe de lobby te starten

 • Jullie actie zichtbaar maken

  Jullie kunnen de (sociale) media op meerdere momenten en met verschillende doelen inzetten.

  Meer over bekendheid geven aan de zaak

 • Hou vol!

  Acties om de speelplek veilig te stellen kunnen lang duren. Het is een hele kunst om vol te houden.

  Meer tips om vol te blijven houden

 • Is de speelplek niet meer te redden?

  Dat is in de eerste plaats heel erg vervelend, maar betekent hopelijk niet dat er dan geen enkele plek meer is om buiten te spelen. Blijf met de gemeente in gesprek over alternatieve oplossingen.

  Meer over alternatieve oplossingen

 • Advies nodig? Bel of mail met Jantje Beton

  Zitten jullie toch nog met vragen of lopen jullie vast bij een van de stappen? Neem dan contact op met Jantje Beton.

  Neem contact op met Jantje Beton

Geniet van jouw speelplek!

Afbeelding van een duim omhoog en de tekst: Geniet van jouw speelplek

Heb je toch nog vragen? Je kunt op werkdagen telefonisch of per mail contact opnemen met Jantje Beton.

1. Speeltoestellen worden verwijderd: wat te doen?

Jullie hebben gehoord dat de speelplek of speeltoestellen in de buurt moeten verdwijnen.Onderzoek als eerste via de gemeente hoe concreet dit voornemen is en op welke termijn dit gaat gebeuren.

Wat zijn de argumenten? Zijn er andere plannen voor het gebied? Zijn de toestellen verouderd? Worden de plannen in de gemeenteraad(scommissie) besproken? Is er een inspraakprocedure gepland? Bestaat de mogelijkheid bezwaarschriften in te dienen? 

Antwoorden op deze vragen zijn het vertrekpunt voor jullie verdere strategie.  Als jullie snel in actie komen, kun je misschien de plannen nog stoppen of ervoor zorgen dat er andere speelruimte komt. 

Tip 1: stel dat de gemeente het beheer van de plek aan de bewoners over wil laten, dan kan het een oplossing zijn om de plek in zelfbeheer te nemen. Dit is vaak alleen mogelijk als de bewoners zijn verenigd in een vereniging of stichting. Zo kan de gemeente afspraken met jullie maken of het onderhoudsbudget aan over jullie overdragen. 

Tip 2: Gaan jullie een vereniging of stichting oprichten? Dan hebben jullie er veel profijt van om lid te worden van de landelijke koepelorganisatie voor speeltuinen: NUSO. Via NUSO ondersteunt Jantje Beton speeltuinverenigingen en -stichtingen met advies, inkoopvoordeel en het ledenplatform waar praktische kennis wordt gedeeld. Lees meer over de voordelen en hoe je lid wordt op www.nuso.nl.

2. Medestanders zoeken

Als de plannen van de gemeente nog niet zo concreet zijn, is er hopelijk tijd om in jullie buurt medestanders te vinden. Doe een oproepje door de brievenbus of via Facebook, What’s app, of het sociaal netwerk ‘Nextdoor’. 

Als jullie genoeg mensen weten die geïnteresseerd zijn, nodigen jullie hen uit voor overleg. Daarin bespreek je vooral wat het voornemen van de gemeente is en het doel is van jullie actie. Beschrijf het probleem en bespreek met elkaar hoe jullie in actie willen komen tegen de plannen. Download hier de inhoud van het plan van aanpak "Speelplek redden".

Tip: soms is de zaak zo urgent, bijvoorbeeld als de speelplaats op korte termijn verdwijnt, dat jullie de bal het beste aan het rollen krijgen door meteen naar de lokale pers te stappen. Doe dit alleen als jullie bij stap 1 merken dat er voorbij gegaan is aan het belang voor het behoud van de speelplek. Als jullie verhaal aanslaat bij de lokale pers, kan van het een het ander komen: onderzoek door de journalist, een gemeenteraadslid dat alarm slaat of de buurt die wakker wordt geschud. Bekijk bij stap 3 en 4 de mogelijkheden.

3. Maak het plan, start met lobby

De meest gangbare strategie is om te beginnen met een lobby bij de gemeente en pas later – als dat niet het gewenste effect heeft- de pers in te schakelen en actie te gaan voeren. Afhankelijk van de situatie, verzamellen jullie zinnige informatie zoals achtergrondinformatie over het gebruik van de speelplek en de samenstelling van de buurt. 

Het is de moeite waard om contact op te nemen met de verantwoordelijke bij de gemeente die het meest te maken heeft met de speelplek waar het om gaat. 

Stel jullie werkgroep voor en vertel wat de zorgen zijn. Jullie contactpersoon bij de gemeente kan invloed uitoefenen op de wethouder. Wat ook kan helpen: een brief schrijven aan de betrokken wethouder(s) met daarin jullie zorgen en standpunt. Onderbouw jullie verhaal met argumenten die bij stap 2 in kaart gebracht zijn.

Tip: Verzamel zo veel mogelijk handtekeningen van buurtbewoners onder jullie verklaring die jullie op een later moment bij de gemeente indienen Het kan soms handig zijn om druk op de ketel te houden, dus ga bij de gemeente na op welke termijn jullie reactie kunnen krijgen. 

4. Jullie actie zichtbaar maken

Jullie kunnen de (sociale) media op meerdere momenten en met verschillende doelen inzetten. Naast het benaderen van de lokale media, kun je ook via Facebook en Twitter een discussie aanzwengelen over de plannen van de gemeente. Hier benoemen we een paar mogelijkheden:

 • Bekendheid geven aan het probleem: Als werkgroep kunnen jullie via de pers of sociale media naar buiten treden. Jullie (pers)bericht gaat dan in op de speelproblemen die er zijn en de manier waarop jullie die als werkgroep willen gaan aanpakken. Zorg dat jullie berichtgeving goed geschreven is, overzichtelijk en verzorgd is en dat er een contactpersoon namens de werkgroep wordt genoemd.
 • Druk uitoefenen: Als jullie contacten met de gemeente vastlopen, kunnen jullie proberen om de zaak via de pers weer in beweging te krijgen. In dat geval moeten jullie ‘nieuws maken’, bijvoorbeeld door het organiseren van een opvallende actie. Overleg goed met elkaar of en wanneer jullie een actie als middel in willen zetten. Als je in goede dialoog met de gemeente bent, heb je niets aan een actie waarmee je iedereen op de kast jaagt. Als jullie willen dat er pers en bewoners aanwezig zijn bij een (ludieke) actie, kunnen jullie de pers een uitnodiging sturen met gegevens over het wie, wat, waarom, wanneer en waar. Hang posters op, maak borden en vraag of het publiek jouw actie wil steunen, bijvoorbeeld door via social media op te roepen om te tekenen voor een petitie. 

5. Hou vol!

Acties om de speelplek veilig te stellen kunnen lang duren. Het is een hele kunst om vol te houden. Jullie kunnen elkaar daarbij helpen door succesjes te vieren en de smart te delen als het tegen zit. Vooral als er concrete plannen zijn om de plek anders in te richten, kan het heel lastig zijn om de speelplek te behouden. Tip: houd omwonenden en medestanders via Facebook of per post goed op de hoogte van het proces en vraag om hun hulp als het nodig is. Met z’n allen weten jullie altijd meer dan één.

6. Is de speelplek niet meer te redden?

Dat is in de eerste plaats heel erg vervelend, maar betekent hopelijk niet dat er dan geen enkele plek meer is om buiten te spelen.

Blijf met de gemeente in gesprek over alternatieve oplossingen. Misschien is er in de buurt wel een andere plek heel geschikt, maar nu nog lastig bereikbaar voor kinderen? Dan kunnen jullie kijken naar het maken van een goede oversteekplek.

Of wellicht is er een schoolplein in de buurt dat tot nu toe na schooltijd de hekken sluit maar in de toekomst het plein misschien wel langer open wil houden? Als jullie zelf op een andere locatie een speelplek willen maken kunnen onze tips voor het maken van een speelplek jullie verder helpen. 

7. Advies nodig? Bel of mail met Jantje Beton

Wij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 030 244 70 00. Mailen kan ook: info@jantjebeton.nl