Line Created with Sketch.

Ik wil een speelplek maken Created with Sketch.

Jullie willen een plek om te spelen, maar hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Lees hier welke stappen je moet nemen om een speelplek in de openbare ruimte te maken.
 • Er is niks: hoe begin je?

  Jullie willen een speelplek, hoe gaan jullie van start? Het is belangrijk om 2 dingen eerst uit te zoeken voordat jullie van start gaan.

  Meer over 'Hoe van start?'

 • Medestanders vinden

  Nu jullie een beeld hebben van de mogelijkheden, starten jullie met het vinden van medestanders.

  Meer over 'Het oprichten van de werkgroep'

 • Het plan van aanpak

  Met een goed plan van aanpak gaan jullie effectief het proces in voor het maken van een speelplek.

  Meer over 'Het plan van aanpak'

 • Maak het ontwerp

  Van een eerste beeld van de speelplek, het ontwerp, worden veel mensen enthousiast. Een ontwerp is dus ook nodig om fondsen te kunnen werven.

  Meer over 'het maken van het ontwerp'

 • Hoe komen jullie aan geld?

  Hoe financieren jullie de speelplek? Start hiermee wanneer jullie de eerste contacten leggen.

  Meer tips voor fondsenwerving

 • De uitvoering

  Het moment is daar: jullie financiering is rond en het ontwerp wordt werkelijkheid!

  Meer tips voor de uitvoering

 • Onderhoud en...spelen maar!

  Als de speelplek er is, wordt dit natuurlijk gevierd! Ook een goed moment om afspraken over het onderhoud te maken.

  Meer over afspraken over het onderhoud

 • Advies nodig? Bel of mail met Jantje Beton

  Zitten jullie toch nog met vragen of lopen jullie vast bij een van de stappen? Neem dan contact op met Jantje Beton.

  Neem contact op met Jantje Beton

Geniet van jouw speelplek!

Afbeelding van een duim omhoog en de tekst: Geniet van jouw speelplek

Heb je toch nog vragen? Je kunt op werkdagen telefonisch of per mail contact opnemen met Jantje Beton.

1. Er is niks: hoe begin je?

Jullie willen een speelplek, hoe gaan jullie van start? Het is belangrijk om 2 dingen eerst uit te zoeken:

1. Zorg dat jullie inzicht krijgen in de behoefte van andere buurtkinderen naar een speelplek in jullie buurt. Ga dit na bij ouders, en bijvoorbeeld ook scholen. Ook erg nuttig om in kaart te brengen hoeveel kinderen er in de wijk wonen (via CBS of gemeente) en hoe speelplekken nu gebruikt worden.

2. Ga bij de afdeling inrichting speelruimte bij de gemeente wat dingen na. Bijvoorbeeld hoe het beleid voor speelruimte in jullie buurt eruit ziet. En vraag dan ook direct hoe je als buurtbewoner een plan voor een speelplek bij de gemeente indient. Het komt vaak voor dat de gemeente bewoners stimuleert om een speelplek in beheer te nemen (bewonersinitiatieven), bijvoorbeeld door er ook geld voor beschikbaar te stellen.

2. Medestanders vinden

Nu jullie een beeld hebben van de mogelijkheden, starten jullie met het vinden van medestanders. Doe een oproepje door de brievenbus of via Facebook, Twitter, What’s app, of het sociaal netwerk ‘Nextdoor’.

Als jullie genoeg mensen weten die geïnteresseerd zijn, nodigen jullie ze uit voor overleg. Daarin bespreken jullie vooral wat het doel is van jullie actie.

Beschrijf het probleem en de mogelijke oplossing, zoals: ‘Er wonen in Bloemenwijk 200 kinderen tussen de 8 en 12 jaar, maar nu zijn de speelplekken alleen geschikt voor kleuters.’ Benoem ook concrete oplossingen, zoals:  De speelplek in het Berkenplantsoen moet worden omgebouwd’. Van groot belang: betrek zo vroeg mogelijk kinderen in de buurt. Zij zijn de experts als het om spelen gaat.

Hoera, de basis voor jullie plan is nu gelegd!

Tip: bij het opstarten van de werkgroep is het belangrijk om mensen met expertises bij elkaar te brengen en taken goed te verdelen. Vraag wie zich waarvoor graag inzet. Wie heeft er passie voor groen? Wie polst de wensen van de kinderen, onderhoudt contact met de gemeente of kan technisch tekenen of fondsen werven? Vraag ook of (een ontwerper van) de gemeente meehelpt. Bedenk ook samen hoe jullie het onderhoud van de speelplek gaan uitvoeren.


3. Het plan van aanpak

Met een goed plan van aanpak gaan jullie effectief het proces in voor het maken van een speelplek. In het plan beschrijf je o.a. jullie droom, een droom die door zoveel mogelijk partijen gedeeld wordt.

Zorg voor een goed en enthousiast verhaal, dat biedt een grotere kans van slagen dat de speelplek er echt komt. Het plan van aanpak is ook meteen de basis van het projectplan waarmee je fondsen en subsidie aanvraagt.

Download via de button onderaan deze pagina de inhoudsopgave van het plan van aanpak.

Tip 1: Het komt steeds vaker voor dat de gemeente de verantwoordelijkheid van de speelplek naar de burgers verlegt. Dit is vaak alleen mogelijk als de burgers zijn verenigd in een vereniging of stichting. Zo kan de gemeente afspraken met jullie maken of het onderhoudsbudget aan over jullie overdragen. Bekijk eerst op de site van de gemeente of er beleid is ontwikkeld op het zelf beheren van speelplekken. Gebruik hiervoor de zoekterm ‘zelfbeheer’ of ‘bewonersinitiatieven’. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente de speelplek ‘adopteert’ en dus zelf de verantwoordelijkheid voor de plek neemt.

Tip 2: Vormen jullie een vereniging of stichting? Dan hebben jullie er veel profijt van om lid te worden van de landelijke koepelorganisatie voor speeltuinen: Branchevereniging LOS. Via LOS ondersteunt Jantje Beton speeltuinen, kindervakantieorganisaties en stads- en kinderboerderijen met advies, inkoopvoordeel en het ledenplatform waar praktische kennis wordt gedeeld. Lees meer over de voordelen en hoe je lid wordt op www.vereniginglos.nl.4. Maak het ontwerp

Van een eerste beeld van de speelplek, het ontwerp, worden veel mensen enthousiast. Een ontwerp is dus ook nodig om fondsen te kunnen werven. Dus vraag een ontwerper (soms kan de gemeente hierbij helpen) om een schets te maken. Met plattegrond, een beschrijving van de elementen van het plan (met voorbeeldfoto’s) en een globale planning.

Belangrijk: voordat jullie gaan ontwerpen, bekijk dan goed of de plek die jullie op het oog hebben geschikt is om te spelen. Is de plek veilig bereikbaar? Wordt er ook met andere gebruikers van de openbare ruimte (zoals hondenbezitters) rekening gehouden? Qua inrichting van de speelplek is veel mogelijk, zelfs met een beperkt budget. Door bestaande natuurlijke materialen te gebruiken, zoals klimboomstammen, stapstenen, het aanleggen van klimheuvels, bespaar je al veel kosten.

Tip:
openbaar toegankelijke speeltoestellen moeten voldoen aan veiligheidseisen.  Op www.allesoverspelen.nl staat aan welke veiligheidseisen de plaatsing moet voldoen. Na aanleg kunnen bewoners en gemeente afspraken maken over het onderhoud.

5. Hoe komen jullie aan geld?

Hoe financieren jullie de speelplek? Start hiermee wanneer jullie de eerste contacten leggen.

Dus wacht niet totdat jullie zien wat de kosten zijn, dan zijn jullie vaak al te laat! Door de realisatie in fasen uit te voeren heb je meer tijd en dus meer kansen om acties op te zetten. Onze tips die je helpen om een plan voor fondswerving te maken:

 • Zoek partijen met hetzelfde doel (kinderen meer laten spelen)
 • Vraag de gemeente om een bijdrage aan speeltoestellen, het ontwerp, gebruik van grond, materialen zoals wilgentakken of bomen- die ergens anders net verwijderd zijn- of hulp bij onderhoud
 • Denk aan de provincie (stimuleringssubsidies), sponsoring door bedrijven, crowdfunding.  Bekijk ook tips uit de Fondsen App. Onderzoek vooraf goed wat de voorwaarden zijn, des te meer kans dat jullie aanvraag wordt goedgekeurd.
 • Je kunt als speeltuinvereniging meedoen met onze jaarlijkse Jantje Beton Collecte. Kijk op www.jantjebeton.nl/collecte.
 • Je kunt in bepaalde situaties geld bij Jantje Beton aanvragen voor het maken van een speelplek: geld voor een speelplek

6. De uitvoering

Hoera! Het moment is daar: jullie financiering is rond en het ontwerp wordt werkelijkheid! De uitvoering kunnen jullie het beste doen met hulp van een aannemer of hovenier. En kijk ook hier welke rol buurtbewoners kunnen spelen: zelf plantjes planten of houten palen schilderen of opruimen? Vergeet niet om hiervoor goede afspraken te maken met de aannemer: wat zijn geschikte taken om door de buurt op te laten pakken?

Ook is het keuren en het maken van gebruiksafspraken belangrijk in deze fase. Zorg ervoor dat de plek ook na oplevering veilig blijft. Maak afspraken over de inspecties en het beheer van speeltoestellen en de omgeving. 

Hebben jullie nog meer hulp nodig? Ga ook eens na wat voor maatschappelijke organisaties er in de buurt zijn. Veelal hebben deze vrijwilligers die interesse hebben om te helpen. Andere tips om vrijwilligers te werven: organiseer gezellige klusdagen of een talentenveiling (een ieder ‘biedt’ op een klus die hij/zij graag doet) en betrek welzijnsorganisaties die soms werkervaringsplekken zoeken. Op de site www.vrijwilligerswerk.nl staan ook tips voor het werven van vrijwilligers.

7. Onderhoud en...spelen maar!

Als de nieuwe speelplek gereed is, wordt dit natuurlijk gevierd! Een vrolijk moment waarop iedereen met elkaar het succes kan vieren. Nodig alle betrokkenen uit, dus nodig ook de lokale pers en sponsoren uit.

Ook goed om in deze fase jullie afspraken over het onderhoud concreet te maken. Maak daarom – het liefst nog voordat de speelplek er is -  afspraken met andere bewoners en gemeente. Jullie ontwerp (zie stap 4) vormt de basis voor het beheer- en onderhoudsplan.  Belangrijk om hiervoor in beeld te hebben:

 • Het ontwerp en de bijbehorende werkzaamheden (bijvoorbeeld onderhoud planten, bomen)
 • Wat moet wanneer door wie gebeuren? Een planning helpt hierbij. Het kan ook handig zijn dit schema met de groep te delen via What’s app of Facebook, zodat iedereen het altijd kan inzien.
 • Overzicht van benodigd materiaal (zoals gereedschap)
 • Wie heeft beschikking over budget ? Stel prioriteiten en maak afspraken. 

8. Advies nodig? Bel of mail met Jantje Beton

Wij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 030 244 70 00. Mailen kan ook: info@jantjebeton.nl.