Ga naar de inhoud van deze pagina.

SamenSpeelNetwerk

SamenSpeelNetwerk

In het SamenSpeelNetwerk zetten wij ons in om samen spelen voor álle kinderen mogelijk te maken. Ook voor kinderen met een beperking. In het netwerk delen we kennis, inspireren we elkaar en komen in actie. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te doen.

Nauwelijks speelplekken voor kinderen met een handicap

Spelen is van levensbelang voor kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En het liefst samen met andere kinderen. 

Voor kinderen met een beperking is samen spelen niet vanzelfsprekend. Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. De drempel is letterlijk en figuurlijk (te) hoog om er heen te gaan. 

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee. Hier is een wereld te winnen. 

Onze ambitie

Met het SamenSpeelNetwerk kunnen wij het verschil maken. Wij baseren ons op het SamenSpeelAkkoord, dat wij in december 2019 met veertien organisaties hebben ondertekend. Hierin hebben wij drie ambities geformuleerd: 

  1. Een inclusieve speelcultuur

  2. Meer samenspeelplekken

  3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

Meer over het SamenSpeelNetwerk

Help mee

Vind je het ook belangrijk dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen?