Ga naar de inhoud van deze pagina.
buitenspelen-kinderen-jantjebeton-zoeken-speelgoed

Zoek de verschillen buiten

Zoek de verschillen buiten

Wie kent het spelletje niet? Zoek de 10 verschillen tussen de twee plaatjes. Wist je dat je dit spel ook buiten kan spelen?

Zo speel je zoek de verschillen buiten!

Zoek buiten een leuke plek met losse dingen, zoals blaadjes of takken. Of leg allemaal speelgoed neer. Spreek samen af wat het speelterrein is. Vervolgens doet een iemand zijn ogen dicht en gaat de ander een paar items verwijderen.

10 verschillen zoeken

Het spel kan beginnen! Wie vindt ze allemaal? Is het moeilijk geef dan een kleine hint.

Visuele beperking? Voel de voorwerpen!

Zijn er kinderen die minder goed of helemaal niet kunnen zien? Speel dit spel dan met voelen in plaats van kijken. Leg de voorwerpen dichtbij elkaar en begeleid de 'voeler' dicht naar de plek toe waar ze liggen.

Omdat deze variant van het spel lastiger is dan met je ogen open, kun je beter met 5 of zelfs 3 voorwerpen beginnen. Laat de eerste persoon eerst alle voorwerpen voelen, haal er dan één weg en vraag de persoon opnieuw te voelen. Welk voorwerp zit er nu niet meer bij?

Tip: verwissel de 3-5 voorwerpen van plek, dan gaat het echt om het voelen en niet om het onthouden van wat waar ligt.

Zoek de 10 verschillen kan ook gespeeld worden in een rolstoel. De beste tips:

  • Kies een vlakke en toegankelijke locatie zonder obstakels.

  • Zorg voor duidelijk zichtbare en toegankelijke verschillen op verschillende hoogtes en afstanden.

  • Geef voldoende tijd om de verschillen te zoeken en markeren.

  • Vorm teams met spelers in en zonder rolstoel om samenwerking te bevorderen.

  • Let op obstakels en zorg dat alle spelers zich veilig kunnen bewegen.

Met deze tips kan Zoek de Verschillen buiten op een inclusieve en toegankelijke manier gespeeld worden.