Jantje Beton project

Speelse en natuurrijke schoolpleinen

Schoolpleinen met veel bomen, planten en klauterbanen: we zien ze gelukkig steeds vaker. Plekken waar álle kinderen heerlijk spelen en leren tijdens de pauze, de les en na schooltijd. Helaas zijn er ook nog veel saaie pleinen met grijze tegels en een enkel versleten speeltoestel. Plekken waar - op de pauze na - geen kind te vinden is. Dat moet en kan anders!

Jantje Beton en IVN Natuureducatie werken al jaren samen om scholen en gemeenten te helpen om de schoolpleinen aan te pakken. Dat doen we vanuit het Gezonde Schoolpleinen programma, dat mogelijk wordt gemaakt met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  

In de periode van 2014-2017 hebben we 77 scholen (po, vo en mbo) geholpen om een nieuw schoolplein aan te leggen. Samen met de kinderen, leerkrachten, ouders en een ontwerper gingen we aan de slag om het plein uitdagend, groen en rookvrij te maken. De afgelopen jaren hebben we onze kennis en ervaringen gedeeld met scholen, gemeenten en provincies. Ook vragen we continu aandacht voor het belang van het schoolplein voor de ontwikkeling van kinderen en voor de buurt, en maken we ons hard om ook bij nieuwbouw/renovatie van het schoolgebouw het schoolplein mee te nemen. Daarnaast zijn we ons meer gaan richten op het gebruik van het plein, bijvoorbeeld door de Nationale Buitenlesdag in het leven te roepen en samenwerking te zoeken met verschillende pabo’s.  

Op dit moment werken we aan een plan van aanpak voor gemeenten, waarbij we de ervaringen van vijf ambassadeursgemeenten als uitgangspunt gebruiken. In die gemeenten kunnen we ook financieel bijdragen aan de inrichting van één of meerdere schoolpleinen. Binnenkort volgt de mogelijkheid om 10 scholen in kwetsbare wijken financieel te steunen om een stukje van het plein te vergroenen, met als doel kinderen meer en gevarieerder te laten bewegen. En om ervoor te zorgen dat we nog meer scholen kunnen helpen om het plein beter te maken én houden, doen we onderzoek naar de structurele financieringsmogelijkheden.  

Op zoek naar inspiratie en een stappenplan voor jullie nieuwe schoolplein? Kijk dan hier. 

Waar: scholen (met name primair onderwijs) in Nederland 

Doel: het bieden van ondersteuning aan scholen bij het ontwikkelen van een speels en natuurrijk schoolplein waar kinderen volop kunnen spelen, leren en bewegen. 

Gefinancierd: door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

Partner: IVN Natuureducatie