Ga naar de inhoud van deze pagina.

Samen succesvol: € 1,3 miljoen voor buitenspelen ingezameld! 

Samen succesvol: € 1,3 miljoen voor buitenspelen ingezameld! 

18 juni 2024

De eindstand van de jaarlijkse Jantje Beton Collecte is bekend: jong en oud heeft in maart € 1.315823,37 opgehaald! De 30.000 collectanten hebben zich hiermee overtroffen en de gevers zijn extra gul geweest want deze opbrengst is bijna € 65.000 meer dan vorig jaar.

Het belang van buitenspelen en vooral de effecten van het binnenzitten worden steeds duidelijker voor iedereen. Anno 2024 spelen minder kinderen dan ooit buiten. Veel kinderen zijn hierdoor eenzaam, angstig om contact te maken en kampen vaker met overgewicht. De collecteopbrengst draagt bij aan het opzetten en opknappen van speelplekken voor meer en veilige speelruimte. De collecterende clubs en scholen gebruiken het voor hun jeugdactiviteiten. De opbrengst wordt 50-50 verdeeld tussen Jantje Beton en de deelnemende clubs en groepen.

€ 660.000 direct de samenleving in voor zomerkampen en buitenspeelmateriaal 

Van oudsher collecteren de jeugdleden van Scoutinggroepen, sportclubs, scholen en verenigingen. Hierbij geldt dat 50% van de opbrengst bestemd is voor hun jeugdactiviteiten. Wat dit jaar dus € 657.911 is! De overtuiging hierachter is, dat de clubs en groepen heel goed weten waar de speelbehoeften van de kinderen liggen en het geld dus doelgericht gebruiken. Bovendien is samen collecteren gezond, leuk en goed voor de groepsvorming. Dit jaar zijn er veel scholen bijgekomen die succesvol met een QR-bord hebben gecollecteerd. Giften worden dan via een QR-code gegeven. 

“Wij gaan onze superopbrengst van € 2.344 besteden aan nieuw spelmateriaal, zoals touwen en ballen. In januari ging ons materiaalhok in vlammen op dus we kunnen de opbrengst goed gebruiken!”

Rozemarijn Vissers

Scoutinggroep De Argonauten, Hilversum

Mate van verstedelijking bepaalt buitenspeelgeluk 

Recent onderzoek van Jantje Beton* toont aan dat 400.000 kinderen nauwelijks buitenspelen omdat de speelruimte voor hen afneemt, ouders het buiten te gevaarlijk vinden en de verleiding van social media en gamen groot is. Nieuwe resultaten maken bovendien inzichtelijk dat de mate van verstedelijking bepaalt hoeveel een kind vrij kan buitenspelen. Kinderen in stedelijke gebieden (met ook vaak weinig groen) spelen 3 uur per week minder buiten dan in niet-stedelijke gebieden! Redenen hiervoor zijn 1) weinig andere kinderen 2) gevaarlijk volgens ouders en kinderen 3) kinderen mogen het minder vaak zelf bepalen. 50% van de collecteopbrengst, dus nog eens bijna € 660.000, gaat via de projecten van Jantje Beton o.a. naar het vergroenen van speelplekken en het opknappen ervan.  

Collecte 2025 

In 2025 vindt de 57ste collecte van 3 t/m 8 maart plaats. Online collecteren kan de hele maand maart. Jantje Beton hoopt dan weer met de trouwe collectanten en coördinatoren van ruim 1000 clubs, verenigingen en scholen een mooie opbrengst te behalen. De inschrijving voor nieuwe deelnames is ook weer geopend.