VriendenLoterij

Speel mee met de VriendenLoterij en word vriend van Jantje Beton.

Verlenging samenwerking

De VriendenLoterij verlengt de samenwerking met Jantje Beton met vijf jaar. Sinds 1999 heeft Jantje Beton ruim 19,4 miljoen euro ontvangen van de VriendenLoterij. In 2018, het laatste jaar van de overeenkomst, is de samenwerking geëvalueerd. De positieve aanbeveling voor voortzetting van de samenwerking is door de Raad van Commissarissen van de loterij overgenomen. Ook in de periode 2019 tot en met 2023 ontvangt Jantje Beton steun voor haar werkzaamheden.

Steun van de VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Dankzij deelnemers van de VriendenLoterij ontving Jantje Beton in 2017 € 1.474.454 voor haar werk voor speelprojecten voor kinderen in Nederland. 

Aan de slag in de speeltuin

Zo werken wij, dankzij de extra bijdrage van de VriendenLoterij, aan het project 'Aan de Slag in de Speeltuin': een project van Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten waarbij speeltuinen- die vaak kampen met een tekort aan vrijwilligers- de mogelijkheid krijgen om onderhoud- en beheertaken te laten uitvoeren door mensen met een verstandelijke beperking. Wat zo mooi is, is dat de jongeren met een verstandelijke beperking met dit project echt een volwaardige rol krijgen in onze samenleving. Ze gaan aan de slag en dat geeft ze een groter gevoel van eigenwaarde.

Draagt u Jantje Beton een warm hart toe en maakt u ook graag kans op leuke prijzen? Speel dan mee met de VriendenLoterij! Activeer hier uw lot en speel mee.

Een lot kost € 13,75 per trekking. De helft van de lotprijs gaat direct naar Jantje Beton. Met uw lot(en) maakt u elke trekking kans op prachtige prijzen! Deelname is vanaf 18 jaar. 

Lees meer over de Vriendenloterij.

Doneren
Ja, ik steun buitenspelen
Periode
Bedrag
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.