De magie van buitenspelen. Wie is er niet groot mee geworden?

Het mag gewoonweg niet verdwijnen uit het leven van een kind 

Nalaten aan Jantje Beton

Zoiets kleins en simpels als buitenspelen, speelt een grote rol in het leven van opgroeiende kinderen. Het begint zodra de deur opengaat. Op muurtjes klimmen, voetballen en verstoppertje spelen: kinderen willen altijd en overal kunnen spelen. De magie van buitenspelen is dan ook ongekend groot. Als kinderen spelen, ontstaat een wereld waarin alles kan. Ze verleggen grenzen, leren door vallen en opstaan. Samen met vriendjes buiten de wereld ontdekken. Wie is er niet groot mee geworden? U herinnert het zich vast nog. Na school, direct door naar buiten. Vrij en avontuurlijk de hele dag de buurt verkennen. Bijna te laat komen voor het avondeten. En moe en voldaan met rode wangen nog net op tijd aan tafel verschijnen. Helaas is buitenspelen niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger.

Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste en het leukste onderdeel is voor een gezond leven. Drie op de tien kinderen spelen nooit of slechts één keer per week buiten. Voor kinderen in kwetsbare speelposities is buitenspelen vaak onmogelijk. Zoals kinderen met een beperking bijvoorbeeld. Dat vinden wij superstom. Zij willen ook met vriendjes buiten ravotten. 

Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is samen spelen niet vanzelfsprekend. Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. Opvoeders en zorgverleners stellen zich vaak (te) beschermend op. En kennis over samen spelen ontbreekt of is moeilijk te vinden. De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee. 

De kracht van buitenspelen op de sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van alle kinderen is ongekend groot. Het mag gewoonweg niet verdwijnen uit hun leven. Met een nalatenschap aan Jantje Beton willen wij buitenspelen voor ieder kind bereikbaar maken én houden. Iedere bijdrage, groot of klein, brengt ons dichter bij onze droom; een Nederland waar elk kind kan spelen, bewegen en gezond opgroeit. 

100% van uw nalatenschap komt ten goede aan Jantje Beton

100% van uw nalatenschap komt ten goede aan de projecten van Jantje Beton, want als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeven wij geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat u ons nalaat.

Meer weten over onze projecten? Projecten - Jantje Beton

Hoe werkt het? 

Als u ons opneemt in uw testament kan dat op verschillende manieren.

Legaat

U kunt een vast deel van uw erfenis, bijvoorbeeld een vast bedrag,  een vast percentage of een bepaald(on)roerend goed nalaten aan Jantje Beton.

Erfstelling

Bij een erfstelling kunt u een of meer erfgenamen benoemen, bijv. uw partner, kind, een vriend of een goed doel, zoals Jantje Beton. U kunt dan van tevoren laten vastleggen wie welk deel van de netto nalatenschap ontvangt.

Een combinatie van beide opties is ook mogelijk. Een notaris kan u hierover uitgebreid adviseren. 

Notaris 

Om uw testament te laten opstellen, maakt u een afspraak met een notaris. Op www.notaris.nl vindt u een notaris bij u in de buurt. Met de notaris bespreekt u uw wensen en de juridische consequenties hiervan. Is het testament ondertekend? Dan zorgt de notaris ervoor dat het testament wordt opgenomen in het Testamenten Register. Zo kan het altijd terug gevonden worden!

Meer informatie over nalaten aan Jantje Beton? 

Wilt u meer weten over nalaten aan Jantje Beton? Of heeft u vragen die u liever persoonlijk bespreekt? Neem dan telefonisch contact met ons op 030 244 70 00 of via de mail: info@jantjebeton.nl