Hoe werkt het

Meer dan 300.000 kinderen in Nederland spelen niet buiten. We dreigen een generatie te verliezen aan 'binnenzitten', terwijl buitenspelen het belangrijkste én leukste onderdeel is van een gezond leven. Kinderen hebben weinig tijd, er zijn niet genoeg veilige en natuurlijke speelplekken en ook zijn beeldschermen een grote bedreiging. Jouw organisatie helpt mee om méér kinderen nog méér te kunnen laten buitenspelen. De Jantje Beton collecte draagt bij aan buitenspeelprojecten en biedt alle collecterende organisaties 50% van de opbrengst voor de eigen jeugd. 

WIE KAN DEELNEMEN? 

Scoutinggroepen, scholen, sportclubs, verenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen, kindervakantieorganisaties en alle andere verenigingen of stichtingen die zich inzetten voor het jeugdwerk in Nederland, waarbij de collecte-opbrengst bedoeld is voor meer buitenspelen.

HOE WERKT HET?

Wanneer je jouw organisatie aanmeldt, bekijkt Jantje Beton of er in jouw woonplaats al wordt gecollecteerd en welke ruimte er is qua straten. Zodra jullie geplaatst kunnen worden, ontvangt jullie contactpersoon een inlog om aan de slag te gaan in de online Collecte Community. In sommige gevallen is er al een overkoepelend collecte-organisator, die zorgt dat alles goed verloopt en contact met je op zal nemen. 

De collecte is te organiseren in 5-stappen. Jantje Beton helpt je bij iedere stap.

  1. Bedenk een doel voor de collecte-opbrengst. Verzamel een team collectanten en deel dit doel als motivatie. Je kunt gebruikmaken van de Collectanten Wervingsposters die je van ons krijgt.
  2. Wie loopt waar? Maak een wijkindeling voor jouw team. Werf extra collectanten voor de straten die je over hebt.
  3. Bestel de collectematerialen gratis via onze online Collecte Community en voorzie je team van materialen.
  4. Informeer de lokale media en via social media de leden en vrienden over de de collecte. Loop in groepsverband of individueel tijdens de collecteweek langs de deuren met de collectebus. De QR-code op de bus is voor mensen die geen contant geld in huis hebben. Maak ook een online collectebus voor je organisatie of voor de individuele collectanten aan. Te gebruiken in de maand maart.
  5. De collecteweek is voorbij en er komt nog alleen geld binnen via de online collectebus, supergoed gedaan! Alle informatie voor het tellen van de opbrengst en afdracht, vind je in de financiële handleiding in de informatiemap.  Is alles goed ingevuld in de online Collecte Community? Dan ontvangt jouw organisatie 50% van de collecte-opbrengst. Veel plezier ermee!

Wordt er in de gewenste plaats al heel enthousiast gecollecteerd en is er dit jaar geen ruimte? Wellicht is een dorp in de buurt een optie? Of ga anders online collecteren via Digicollect! Wie weet is er volgend jaar weer wel plek.


Waar gaat de opbrengst naar toe?

Versimpelde illustratie van een taartdiagram waarin getoond wordt dat 50% van de opbrengst van de Kleine Jantje Beton Loterij naar scholen gaat en 50% naar jantje Beton.

Clubs en organisaties

Met 10 collectanten collecteer je al snel 8 tenten voor het zomerkamp, 5 m3 speelzand voor het buitenterrein of 20 nieuwe ballen voor de training bij elkaar.

Jantje Beton

De helft van de opbrengsten zetten wij in voor meer buitenspeelmogelijkheden. Een overzicht van onze projecten vind je hier.

Wanneer gaat de collecte van start?

De huis-aan-huis collecte is van 4 t/m 9 maart 2024.

De online collecte is van 1 t/m 31 maart 2024.

Aanmelden

Contact met het collecteteam