Voorkom isolement en geef kind speelruimte

Persbericht — 10 november 2020

Kinderen maken zich zorgen over het coronavirus. Kinderen met een handicap komen zelfs in een isolement. Geef ruimte om buiten te spelen, stellen Henk-Willem Laan, Rick Brink en Dave Ensberg-Kleijkers.

Uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal bleek onlangs dat 82 procent van de kinderen tussen 9 en 12 jaar zich zorgen maakt over het coronavirus. Een op de drie is vaker bang en een op de vier kinderen is vaker verdrietig.

Uit een ander onderzoek blijkt bovendien dat eenzaamheid onder kinderen met een handicap hoger is dan ooit tevoren. De coronacrisis vergroot het sociaal isolement van deze groep kinderen. Maar er gloort hoop: kinderen mogen nog altijd buitenspelen. Laten we er als samenleving voor zorgen dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen buitenspelen. Uit onderzoek van het Gehandicapte Kind blijkt dat de sociale positie van kinderen met een handicap in 70 jaar achteruit is gegaan. De zorg voor deze kinderen is enorm verbeterd, maar de sociale inclusie is ernstig achtergebleven. Professionele zorg en begeleiding zijn belangrijk, maar gewoon kind kunnen zijn is nog véél belangrijker.

Kind zijn is vriendjes maken en met hen lekker buitenspelen. Dat is naar een 'normale' school kunnen gaan in je eigen wijk, buurt of dorp. Dat is op straat niet raar te worden aangekeken als je in een rolstoel rijdt. Kinderen met een handicap missen dit allemaal. Een valse start in je jeugd beïnvloedt de rest van je leven in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel.

Dat kunnen en moeten we als samenleving voorkomen. Laten we ons juist nu extra inspannen om kinderen met een handicap een 'normale' jeugd te laten beleven. Wij zijn het als volwassenen verplicht kinderen een positieve jeugd te geven waar ze later met plezier op kunnen terugkijken. Essentieel ingrediënt daarvoor is het kunnen maken van vriendjes waarmee je samen doldwaze buitenspeelavonturen beleeft. Daarvoor zijn speeltuinen nodig waar volop speelmogelijkheden zijn voor kinderen mét en zonder handicap. Waar kinderen met een handicap dus ook voluit welkom zijn en er gewoon bij horen. Een jaar geleden zetten wij samen met minister Hugo de Jonge onze handtekening onder het SamenSpeelAkkoord. Daarin zijn concrete beloftes vastgelegd om te zorgen voor meer 'samenspeelplekken' voor kinderen met en zonder handicap.

Helaas blijven de daden achter bij de mooie woorden. Terwijl wij volop met particuliere fondsen en bedrijven afspraken maken om geld te investeren in het creëren van 'samenspeelplekken', wachten we op wat vervangend minister Van Ark gaat doen. Op 30 november debatteert de Tweede Kamer over de begroting van haar ministerie.

Een mooie moment voor boter bij de vis voor kinderen met een handicap die juist nu het hardst worden getroffen. Wij rekenen op de wijsheid en compassie in politiek Den Haag. Want ieder kind verdient een mooie jeugd! 

Henk-Willem Laan is directeur-bestuurder van het Gehandicapte Kind, Rick Brink is minister voor Gehandicaptenzaken en Dave Ensberg-Kleijkers is directeur-bestuurder van Jantje Beton.


Doneren