Nationale Buitenlesdag wordt verplaatst

Nieuws — 19 maart 2020

De Nationale Buitenlesdag van 7 april wordt verplaatst naar 22 september. Wij, Jantje Beton en IVN natuureducatie nemen deze beslissing uit respect voor alle maatregelen die nu nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. 

Scholen die zich nog niet hadden ingeschreven voor dit jaar kunnen zich alsnog aanmelden om mee te doen via: https://buitenlesdag.nl/.

70 uitgewerkte buitenlessen

Er staan meer dan 70 uitgewerkte buitenlessen op onze website. We hebben een groot deel daarvan openbaar gemaakt. Mogelijk helpen ze leerkrachten en ouders bij het samenstellen van een aangepast lesaanbod en het in beweging houden van de kinderen.

Over de Nationale Buitenlesdag 

De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, om ervoor te zorgen dat kinderen onder schooltijd meer bewegen en meer buiten komen. Door buiten les te krijgen, leren kinderen beter en effectiever. Buiten is er voor kinderen volop ruimte om te spelen, te bewegen, te ontdekken en te onderzoeken. Scholen die meedoen krijgen toegang tot een digitale databank met meer dan 70 uitgewerkte buitenlessen. Zowel scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basis- of speciaal voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang mogen meedoen. 

Heb je vragen over de Buitenlesdag of over deze update? Laat het ons weten via info@buitenlesdag.nl.

Doneren