JANTJE BETON ZOEKT MEEST SPEELVRIENDELIJKE GEMEENTE VAN NEDERLAND

Nieuws — 29 juni 2021

Met de ideale mix van fysieke ruimte en sociale aspecten op speelgebied! 

Doe mee en win de Jantje Beton Prijs

WIE ZOEKT JANTJE BETON?

De meest speelse goede doelenorganisatie van Nederland is op zoek naar de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland die in aanmerking komt voor de Jantje Beton Prijs. Voorwaarden: je hebt de ideale mix van fysieke ruimte en sociale aspecten op speelgebied én jouw gemeente werkt pro actief samen met kinderen en jongeren. 

WAAROM? 

Buitenspelen is niet alleen heel leuk, het is ook superbelangrijk. Door te spelen krijgen kinderen namelijk de beweging die ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling. En tegelijkertijd leren ze allemaal belangrijke dingen, zoals o.a. vrienden maken, omgaan met tegenslagen en motorische vaardigheden. Dingen die later best nog wel eens van pas komen. Toch wordt (buiten)spelen door tijdgebrek en te weinig speelplaatsen steeds minder vanzelfsprekend. Drie op de tien kinderen speelt niet of slechts één keer per week buiten. Voor kinderen in kwetsbare (speel)posities is het vaak helemaal niet mogelijk. 

HOE MAAK JE KANS? 

De gemeente die aan kan tonen dat er alles aan wordt gedaan om zoveel mogelijk kinderen en jongeren zoveel mogelijk buiten te laten spelen en bewegen komt in aanmerking voor de Jantje Beton Prijs. Heeft jouw gemeente bijv. een speelruimtebeleid? Worden kinderen en jongeren actief betrokken bij dit beleid? Besteedt jouw gemeente in het beleid ook aandacht aan samen spelen (inclusiviteit)? Dit zijn een paar voorbeelden van criteria waarop de inzendingen beoordeeld zullen worden. Een vakjury, voorgezeten door Mariëtte Hamer, en kinderjury kiezen samen de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. 

WAT HEEFT JANTJE BETON JOU TE BIEDEN? 

  • Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op 24 november wordt jouw gemeente in de schijnwerpers gezet 

  • Een jaar lang mag je in alle communicatie meenemen dat jij de speelste gemeente van Nederland bent 

  • Jantje Beton communiceert in al haar social kanalen en op de website over jouw gemeente

  • Een speciaal ontworpen logo / vlag / banier en een speciale perstoolkit wordt beschikbaar gesteld  

  • Unieke beeltenis van Jantje Beton die op een prominente plek geplaatst kan worden 

WAT BRENG JIJ MEE? 

Als gemeente vind jij het super belangrijk dat kinderen en jongeren speelruimte en speelkansen krijgen. Je vindt het zo belangrijk dat je graag je opgedane kennis en expertise uit wilt dragen richting andere gemeentes.  

Je wordt de gemeentelijke ambassadeur van Jantje Beton! 

OVER JANTJE BETON 

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! 

REAGEREN? 

Stuur uiterlijk 17 september een brief (of video!) naar info@jantjebeton.nl onder vermelding van de Prijsvraag Speelvriendelijkste Gemeente van Nederland. Met de inzending overtuig je Jantje Beton dat je de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland bent. Wil je meer weten over deze prijs? Stuur een mail naar m.verburg@jantjebeton.nl  

PROCEDURE 

  • Van 30 juni – 17 september: termijn van indienen inzending 
  • Eind september : selectie van de 5 beste inzendingen die worden verzocht aanvullend informatie toe te sturen 

  • Oktober : beoordeling vakjury en kinderjury 

  • 24 november : prijsuitreiking! 

Doneren